QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH

Chủ nhật, 18/10/2020 - 10:20

Lời yêu thương: Đất nước lời ru

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 15/10/2020 - 19:01

Dân vận khéo (15/10/2020)

Lan tỏa phong trào thi đua dân vận khéo ở Lâm Đồng

Thứ ba, 13/10/2020 - 17:19

Đảng trong cuộc sống (13/102020)

Xây dựng Đảng - Nhìn từ nhân dân /- Vai trò của công tác xây dựng Đảng /- Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng /- Xây dựng Đảng - Những nhiệm vụ đặt ra

Chủ nhật, 11/10/2020 - 18:59

CLBVN: Đôi nét về Chi Hội Văn nghệ dân gian Lâm Đồng

Không gian âm nhạc: MV. Hướng về Hà Nội - Sáng tác: Hoàng Dương | MV. Người Hà Nội - Sáng tác: Nguyễn Đình Thi /- Văn hóa - Văn nghệ: Đôi nét về Chi Hội Văn nghệ dân gian Lâm Đồng

Chủ nhật, 11/10/2020 - 18:14

Lời yêu thương: Hoa vàng ngày xưa

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 06/10/2020 - 18:22

Đảng trong cuộc sống (06/10/2020)

Con số của sự nỗ lực và chung sức /- Điều thuyết phục hơn những con số thống kê /- Giảm nghèo - Chủ thể là người dân /- Cần gì để giảm nghèo bền vững

Thứ hai, 05/10/2020 - 18:43

Quốc phòng toàn dân (05/10/2020)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- PS: Khẳng định vai trò tham mưa quân sự - quốc phòng

Thứ hai, 05/10/2020 - 09:03

Lời yêu thương: Khúc hát chim trời

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Chủ nhật, 04/10/2020 - 17:01

CLBVN: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Mỹ

Mỗi tuần 1 cuốn sách: Lý luận và kinh nghiệm của Đảng cộng sản Việt Nam về công tác Dân Vận /- Văn hóa - Văn nghệ: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Mỹ và niềm đam mê âm nhạc

Thứ ba, 29/09/2020 - 18:49

Đảng trong cuộc sống (29/09/2020)

Những nhiệm vụ đặt ra /- Tập trung cho những mũi nhọn /- Quả ngọt và những đích đến /- Kỳ vọng những bước tiến

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa