QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH

Thứ hai, 13/12/2021 - 17:56

Trang địa phương Đà Lạt (13/12/2021)

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 09/12/2021 - 19:24

Kinh tế hội nhập (09/12/2021)

Thông tin Kinh tế /- Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu cà phê /- Tìm hướng đi riêng nâng cao giá trị cà phê

Thứ tư, 08/12/2021 - 18:10

An toàn giao thông (08/12/2021)

Bảo đảm trật tự ATGT khi chuyển sang trạng thái bình thường mới /- Cải cách hành chính trong đăng ký, quản lý phương tiện xe /- Tôi yêu Việt Nam: Bi Bo Ben - Văn hóa giao thông

Thứ ba, 07/12/2021 - 20:43

Đảng trong cuộc sống (07/12/2021)

Nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất /- Vượt lên khó khăn /- Những quyết sách kịp thời

Thứ năm, 02/12/2021 - 19:18

Kinh tế hội nhập (02/12/2021)

Thông tin kinh tế /- Trao đổi với bà Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Lâm Đồng về ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 /- Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thứ tư, 01/12/2021 - 19:04

An toàn giao thông (01/12/2021)

Ghi nhận bước đầu về đèn tín hiệu giao thông ở Đà Lạt /- Xử lý vi phạm giao thông qua Camera /- Tôi yêu Việt Nam: Bi Bo Ben - Vui giao thông - Văn hóa giao thông

Thứ ba, 30/11/2021 - 19:25

Đảng trong cuộc sống (30/11/2021)

Điểm sáng nơi mảnh đất khó /- Tín hiệu vui ở nhiều địa phương /- Những thách thức đặt ra

Thứ hai, 29/11/2021 - 19:27

Lao động và Công đoàn (29/11/2021)

Thi đua lao động hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội

Thứ hai, 29/11/2021 - 09:27

Pháp luật và Đời sống 11/2021

Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng /- Lâm Đồng với chương trình đổi mới hoạt động đo lường /- Trao đổi với ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng

Thứ năm, 25/11/2021 - 19:04

Kinh tế hội nhập (25/11/2021)

Chìa khóa để phát triển bền vững /- Khởi nghiệp sáng tạo Lâm Đồng

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa