VIDEO CLIP

Thứ hai, 27/05/2024 - 18:32

365 ngày chuyển động (27/05/2024)

Tăng cường quản lý hoạt động mua bán sầu riêng ở Đạ Huoai /- Đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng sầu riêng /- Làm nhà kính trồng sung Mỹ /- Trồng hồng chậu thu tiền tỷ

Thứ hai, 27/05/2024 - 18:32

Trang địa phương Đam Rông (27/05/2024)

Đa Cát Dương, Điểm tựa của buôn Liêng K rắc II /- Nguồn vốn tín dụng chính sách - ý nghĩa và nhân văn

Thứ hai, 27/05/2024 - 17:59

Đảng trong cuộc sống (27/05/2024)

Gắn công tác xây dựng Đảng với hoạt động sản xuất kinh doanh /- Quán triệt chỉ thị 34 của Tỉnh ủy Lâm Đồng /- Lòng Dân với Ý Đảng: Còn đó những rào cản trong việc phát triển kinh tế tập thể?!

Thứ hai, 27/05/2024 - 17:58

Tài chính Ngân hàng (27/05/2024)

Thông tin tài chính, ngân hàng /- 3 huyện phía Nam đẩy mạnh các biện pháp thu thuế

Thứ hai, 27/05/2024 - 16:58

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ em

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ /- Tư vấn bác sĩ: Trao đổi với BS CKI Đặng Văn Huyên - Phó trưởng khó Phòng chống Bệnh Truyền nhiễm, Trung tâm CDC tỉnh Lâm Đồng /- Thông tin y học bốn phương: Cách tăng cường miễn dịch cho trẻ

Thứ hai, 27/05/2024 - 16:57

An toàn giao thông (27/05/2024)

Đảm bảo an toàn trong hoạt động giao thông đường thủy /- Trạm CSGT Mađaguôi tăng cường các giải pháp đảm bảo ATGT /- Tôi yêu Việt Nam: Bi Bo Ben - Vui giao thông

Chủ nhật, 26/05/2024 - 20:43

Thời sự tối (26/05/2024)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Chủ nhật, 26/05/2024 - 18:52

Quốc phòng toàn dân (26/05/2024)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Ban CHQS huyện Đức Trọng với phong trào thi đua quyết thắng

Chủ nhật, 26/05/2024 - 18:51

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (26/05/2024)

Tâm địa đen tối qua những giọng điệu đầy mưu mô, trắng trợn /- Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc /- Bác luôn ở trong trái tim người Việt Nam!

Chủ nhật, 26/05/2024 - 18:51

Nông thôn mới (26/05/2024)

Đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới /- Xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng - Lấy dân làm gốc /- Trao đổi với ông Bon Yô Soan - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về cuộc vận "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa