Tin tức

Đam Rông trồng mới 140 ha rừng

Thứ năm, 27/05/2021 - 08:35

(Lamdongtv.vn) - Trong năm 2021, huyện Đam Rông phấn đấu trồng mới 140 ha rừng các loại, để đạt được kế hoạch đề ra, thời gian qua địa phương đã chỉ đạo các đơn vị, các Ban quản lý rừng triển trên địa bàn khai thực hiện theo đúng kế hoạch

Trong tổng số 140 ha rừng được trồng mới tại huyện Đam Rông, địa phương sẽ trồng rừng thay thế gần 56 ha; Trồng rừng trên đất trống trên 24 ha; Trồng rừng sau giải tỏa: 47 ha và Trồng rừng phân tán 11 ha. Ngoài chủ động nguồn giống, tổ chức phát dọn chuẩn bị hiện trường trồng rừng theo kế hoạch và hồ sơ được cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt thì huyện Đam Rông đã huy động sự tham gia tích cực của các đơn vị, chính quyền các xã, nhất là các hộ dân nhận khoán quản lý bảo vệ rừng để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2021. Thông qua đẩy mạnh công tác trồng rừng, trồng cây phân tán đã góp phần tạo điều kiện cho các hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương có thêm việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đồng thời nâng cao độ che phủ rừng ở địa phương./.
Quang Hoạt

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa