Tin tức

Lâm Đồng đổi mới sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Thứ năm, 23/09/2021 - 09:48

(Lamdongtv.vn) - Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa 12) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ông Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Tại hội nghị, ông Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ở Lâm Đồng được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hệ thống. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quan trọng này trong toàn Đảng bộ. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp tốt với các ngành, địa phương, tổ chức biên soạn, phát hành trên 600 văn bản các loại. Tổ chức học tập chuyên đề nghiêm túc, bài bản, đúng quy định. Tỉnh đã tổ chức thành công hội thi sân khấu hóa tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh. Đã có 1027 đội với trên 10.000 người tham gia hội thi. Đây không chỉ là cách làm mới mà còn tạo hiệu ứng rất tốt trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Qua học tập và lam theo lời Bác, trên địa bàn xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, toàn tỉnh hiện có 217 khu dân cư tiêu biểu, 50 khu dân cư kiểu mẫu; 24 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hơn 1.000 mô hình tự quản tiểu biểu trong cộng đồng dân cư. Công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, cải cách thủ tục hành chính được cải thiện rõ rệt. Vai trò nêu gương của người đứng đầu được phát huy; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công việc, ứng xử với đồng nghiệp và nhân dân tạo chuyển biến mới trong từng nhiệm vụ. Không chỉ tác động đích thực vào thực tiễn đời sống xã hội, Chỉ thị 05 đã tạo sự lan tỏa trong các nhiệm vụ chính trị của Lâm Đồng, như cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, những kết quả đạt được từ bầu cử một lần nữa khẳng định sự thống nhất từ ý chí, đồng thuận cao trong toàn nhân dân.
Năm 2020, 2021, tỉnh Lâm Đồng cũng chịu ảnh hưởng của đại dịch covid-19, nhưng với sự quyết tâm thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị cộng đồng xã hội và nhân dân, đến nay dịch bệnh ở Lâm Đồng cơ bản được kiểm soát và ngăn chặn, điều này khẳng định trách nhiệm cao và tầm nhìn xa của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các  ngành đã xác định phương châm hành động, chống dịch như chống giặc; không chỉ nỗ lực chống dịch hiệu quả mà phải tiên phong trong thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch đi đôi với tái khởi động nền kinh tế.
          Hội nghị đã trình chiếu Phim tài liệu “Lâm Đồng học tập và làm theo lời Bác”, với thường lượng 30 phút do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Đài PTTH Lâm Đồng thực hiện. Nội dung phim đã bao quát toàn diện, cụ thể kết quả nổi bật trong 5 năm Lâm Đồng triển khai, thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời nghe các tham luận của UBND tỉnh “Chuyển biến tích cực của các cấp chính quyền”; “ tinh thần đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban MTTQ tỉnh; “ vai trò của người đứng đầu trong học tập và làm theo gương Bác” của Huyện ủy Đạ Tẻh; các tham luận của ngành giáo dục đào tạo, tỉnh đoàn Lâm Đồng, Ngân hàng nhà nước, Hội chữ thập đỏ…, Đó là những cách làm hay, mô hình tốt cần được nhân rộng; đồng thời đánh giá hạn chế qua việc triển khai, bài học kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…. 
         Với những kết quả qua 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05, tại hội nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai tập thể và hai cá nhân, đó là, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đạ Tẻh và Đảng bộ Nhân dân huyện Đạ Huoai; hai cá nhân gồm: ông Trần Quang Tiến, Thiếu tá, cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng và Bà Trần Thị Hồng Thương, Tổ trưởng tổ sản xuất 1, Đội Môi trường đô thị, Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt. Đồng thời có 91 tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen. Đây là sự ghi nhận xứng đáng, nhằm  khích lệ, động viên kịp thời các cá nhân, tập thể tiếp tục nỗ lực, phát huy và có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, năng động, sáng tạo trong học tập và làm theo gương Bác ngày càng hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Kế thừa những kết quả trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa 11, 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác dần trở thành công việc thường xuyên, nền nếp, tự giác của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định: Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như Báo cáo đã nêu, vì vậy để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong giai đoạn mới, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết cao, trách nhiệm hơn nữa, đặc biệt phải bám sát nội dung theo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải cụ thể hóa nội dung gắn với chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng và Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 11. Ông Trần Đức Quận, nêu rõ, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 cần cụ thể nhất, nói phải đi đôi với làm, phải tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó vai trò nêu gương của người đứng đầu cần tiếp tục được thể hiện rõ và phát huy mạnh mẽ.   
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh ông Trần Đức Quận, tin tưởng rằng, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid - 19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của cả nước; đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước, tự cân đối được ngân sách và có điều tiết nộp ngân sách Trung ương; đến năm 2045 tỉnh Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 nhiệm 2020-2025 đã xác định./.
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa