Tin tức

Kết thúc việc thiết lập vùng cách ly y tế Làng hoa Vạn Thành

Thứ ba, 26/10/2021 - 22:01

Lamdongtv.vn - Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản 7654/UBND-VX3 ngày 26/10/2021 về việc kết thúc việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với tổ dân phố Vạn Thành và Vạn Thành 1, Phường 5, thành phố Đà Lạt từ 00 giờ 00 ngày 27/10/2021.

Xét Tờ trình số 6836/TTr-BCĐ ngày 26/10/2021 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Lạt về việc đề nghị kết thúc việc cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với tổ dân phố Vạn Thành và Vạn Thành 1, Phường 5; đề xuất của Sở Y tế tại văn bản số 3091/SYT-NVY ngày 26/10/2021,

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất kết thúc việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với tố dân phố Vạn Thành và Vạn Thành 1, Phường 5, thành phố Đà Lạt từ 00 giờ 00 ngày 27/10/2021 như đề xuất của UBND thành phố Đà Lạt và của Sở Y tế tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID 19 theo quy định

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa