Tin tức

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI

Thứ năm, 02/12/2021 - 10:12

Lamdongtv.vn - Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 tập trung thảo luận và cho ý kiến vào 3 nội dung chính thực hiện Nghị quyết số 02 và số 03 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021;

Ngày 01/12, đã diễn ra Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 11 để thảo luận, cho ý kiến về công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các nội dung liên quan Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; về quản lý, điều hành ngân sách Đảng năm 2021 và dự toán năm 2022. 

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương.
 

 
Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 11 tập trung thảo luận và cho ý kiến vào 3 nội dung chính đó là các báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02 và số 03 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022, Báo cáo về quản lý, điều hành ngân sách Đảng năm 2021 và dự toán năm 2022.
 

 
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận phân tích, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự bùng phát mạnh mẽ của dịch Covid-19 lần thứ 4, song, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, chủ động, linh hoạt của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nhờ đó tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn phát triển khá tốt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; khu vực nông lâm thủy, công nghiệp - xây dựng phát triển ổn định, đặc biệt thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra, hoạt động văn hóa, giáo dục được duy trì phù hợp với tình hình thực tế; đặc biệt là an sinh xã hội được chú trọng, thực hiện hỗ trợ kịp thời cho người dân, người lao động, người yếu thế vượt qua khó khăn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh. Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả ba mặt. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có nhiều đổi mới, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Tuy nhiên, tại hội nghị lần này, cần đi sâu vào các vấn đề trọng tâm sau:
 

 
Tiếp đó, dưới sự điều hành của Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, các đại biểu đã tham gia thảo luận, làm rõ nguyên nhân, những yếu kém, tồn tại liên quan về cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư; tiến độ triển khai xây dựng cơ bản, các dự án, công trình trọng điểm; giải ngân vốn đầu tư công; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý trật tự đô thị; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc cải cách hành chính, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông …
 

 
Đánh giá công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, từng địa phương, tác động của dịch Covid-19 đến tốc độ tăng trưởng, sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, Các chính sách an sinh xã hội đến với nhân dân; công tác giảm nghèo bền vững, phát triển khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, đánh giá về quốc phòng - an ninh, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…Các đại biểu cũng đã thảo luận về các Nghị quyết chuyên đề của Thường trực tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng đảm bảo an ninh quốc phòng ở các địa phương. 
 

 
Phát biểu tại hội nghị về tình hình kinh tế xã hội năm 2021, định hướng 2022,  Đồng chí Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh  nhấn mạnh các giải pháp Đảng bộ, chính quyền các cấp tiếp tục Cùng chung sức vượt qua khó khăn, tập trung vào các nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Đảng để trên cơ sở đó có định hướng chi tiết cho phát triển kinh tế, đảm bảo nhân lực, kinh phí  phòng dịch, tập trung đầu tư cho nông nghiệp, đảm bảo tính bền vững cho giảm nghèo, phòng dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, trong đó chú trọng cho việc thay đổi hạ tầng ở các địa phương, nhất là tuyến Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc,  Bảo Lộc Prenn, mở rộng đèo Prenn. Đặc biệt là việc đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2022, tăng cường thu ngân sách, giúp đỡ hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng thương mại dịch vụ, giao thông vận tải đối nội, đối ngoại…
 

 
Về công tác xây dựng Đảng, Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bằng những việc làm sâu sát, hiệu quả và phải có sản phẩm cụ thể, tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó chú trọng làm tốt công tác dân vận và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. 
 

 
Phát biểu kết luận và chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận khẳng định Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 đã hoàn thành chương trình đề ra và đạt kết quả tốt, thể hiện sự thống nhất cao của Tỉnh ủy. Đồng thời đề nghị HĐND và UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy, tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 4 - kỳ họp thường lệ cuối năm; sớm giao kế hoạch cho các ngành, địa phương và chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy. Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2022 sẽ góp phần quan trọng, tạo khí thế, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đề ra. Để hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề năm 2022 là: “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận nêu lên các nhiệm vụ, giải pháp mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng chính quyền địa phương cần tập trung như sau: 
 

 
Các nội dung khác liên quan đến Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 lần này, đồng chí bí thư tỉnh ủy Trần Đức Quận đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành tiếp tục góp ý, gửi về Thường trực Tỉnh ủy  trước ngày trước ngày 04/12/2021 để tổng hợp, hoàn chỉnh, ban hành. Tại hội nghị lần này, Thường trực tỉnh ủy đã lấy phiếu tín nhiệm và bầu bổ sung Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm ủy viên ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy./.
 
Hoàng Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa