Tin tức

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thứ năm, 16/12/2021 - 09:31

(Lamdongtv.vn) - Thông qua Cuộc vận động đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh trật tự

 Sáng ngày 15/12, Trung Ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2016 – 2021). Tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng có ông Võ Ngọc Hiệp - UVBTV Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, bà Phạm Thị Phúc - UVBTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên của MTTQVN tỉnh.
 

 
 Theo báo cáo của Trung ương MTTQVN:  Sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Thông qua Cuộc vận động đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Điểm nổi bật trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đó là MTTQ các cấp tích tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, hiến công để xây dựng giao thông nông thôn và các công trình dân sinh ở nông thôn đồng thời công tác giám sát xã hội xây dựng nông thôn mới nhất là giám sát thông qua đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng thông thôn mới, giám sát các nguồn lực, giám sát thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn... đã phát huy tinh thần dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới…
 

 
Cụ thể, trong 05 năm qua, nhân dân trong cả nước đã tự nguyện hiến hơn 26,7 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh. Các địa phương đã huy động được hàng trăm tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Tính đến tháng 11/2020, cả nước có 5.392 xã (đạt 65,49%) đạt chuẩn NTM, trong đó, có 490 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 43 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong xây dựng đô thị văn minh, MTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh thông qua các hoạt động như: xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực đô thị, xây dựng khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố văn hóa; xây dựng các mô hình tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa trong kinh doanh, ứng xử, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện việc quy hoạch và chỉnh trang đô thị... 
 

 
 Tại Lâm Đồng thực hiện cuộc vận động này, Sau 05 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động ngày càng được nâng cao chất lượng, hiệu quả với nội dung và cách làm sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 101/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh); thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Đơn Dương đang thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao; huyện Đức Trọng đang thực hiện Đề án huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa; huyện Cát Tiên, huyện Lâm Hà đang hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xem xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 

 
 Thực hiện cuộc Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới 2021 – 2026, được MTTQ Việt Nam các cấp xác định là nhiệm vụ xuyên suốt,  trọng tâm . Trong đó tiếp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mạnh mẽ nguồn lực phát triển nông thôn mới, đô thị văn minh theo hướng hiện đại, từng bước nâng cao đời sống người dân phù hợp với giai đoạn mới nhất là trong bối cảnh cả nước đang ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả./.

Lô Thanh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Tháo gỡ vướng mắc vốn tín dụng cho kinh tế tập thể

Lamdongtv.vn - Tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc bàn về giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể. Tham dự hội thảo, tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng có ông Nguyễn Ngọc Phúc – PCT UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa