Tin tức

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch

Thứ năm, 13/01/2022 - 09:07

(Lamdongtv.vn) - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh

Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng Đoàn Đại biểu quốc Hội, Thường trực HĐND tỉnh; ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh và các sở ngành liên quan.
 

 
         Tại buổi làm việc UBND tỉnh đã báo cáo với đoàn Đại biểu Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh. Theo đó UBND tỉnh đã tích cực thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác triển khai Luật Quy hoạch và triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực Hội đồng để tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật Quy hoạch.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5807 để triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương và xác định lộ trình trong quá trình triển khai lập quy hoạch tỉnh. Công tác triển khai xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, lựa chọn đơn vị tư vấn thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 63 của CP. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán đã căn cứ trên các quy định, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì  quá trình triển lập quy hoạch tỉnh còn gặp vướng mắc, như: Tiến độ lập quy hoạch tỉnh chưa đáp ứng theo yêu cầu đặt ra, hầu hết các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch các ngành chưa được phê duyệt; do đó, một số định hướng phát triển của một số ngành, lĩnh vực còn chưa đầy đủ.
Nhiều đại biểu thuộc các sở, ngành cũng nêu những hạn chế, bất cập như: luật quy hoạch có hiệu lực đã gần 3 năm, tuy nhiên việc triển khai còn nhiều vướng mắc do chính sách chưa đồng bộ từ TW tới địa phương cho đến chính quyền cơ sở. Việc cắm mốc phân khu quy hoạch cũng còn nhiều vướng mắc, về nhân sự làm công tác liên quan đến quy hoạch, thẩm định nhất là cấp cơ sở còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên còn hạn chế trong quá trịn đáp ứng côn việc thực tế, nhiều khui dân cư còn vướng quy hoạch treo chưa được tháo gỡ v.v…
 

 
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương một số nội dung, như: Ban hành văn bản tháo gỡ khó khăn liên quan đến công tác quản lý ngành, lĩnh vực sau khi bãi bỏ các quy hoạch hàng hoá dịch vụ sản phẩm; hướng dẫn việc lấy ý kiến đối với Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh. Sớm phê duyệt các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch các vùng để làm cơ sở, định hướng xây dựng các phương án phát triển ngành trên địa bàn tỉnh. Đối với quy hoạch tỉnh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phù đã tích hợp các quy hoạch, như: quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2020,... kính đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương nghiên cứu, phân cấp một số nội dung điều chỉnh cục bộ nội dung trong quy hoạch tỉnh... nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương trong quá trình triển khai v.v…Đoàn Đại Biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng nêu và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị đề xuất của các đại biểu và UBND tỉnh Lâm Đồng để tổng hợp và trình ý kiến lên Quốc hội trong thời gian tới. /.
Thùy Dương

 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa