Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ tư, 23/03/2022 - 09:15

(Lamdongtv.vn) - Nhằm đánh giá những kết quả, triển khai tốt kế hoạch trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh


 
Trong thời qua, mặc dù chịu ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban ngành địa phương thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao là trên 5.100 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương: 900 tỷ đồng, ngân sách tỉnh: 4.287 tỷ đồng; đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ chi tiết gần 5.000 tỷ đồng triển khai các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Lĩnh vực thu hút đầu tư, trong 03 tháng đầu năm 2022, Ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án, với số vốn đăng ký 401 tỷ đồng.

 
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 964 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 126.375 tỷ đồng, tổng diện tích là 66.92 ha. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình về những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, tư nhân và hợp tác xã. Chỉ đạo, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm tỉnh Lâm Đồng. Công tác cải cách hành chính luôn được xác định là mục tiêu hàng đầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, trên tinh thần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những thiếu sót, hạn chế trong thực thi công vụ.

 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng Sở kế hoạch và Đầu tư, cùng các sở, ngành của tỉnh đã tập trung làm rõ một số tồn tại, hạn chế cũng như kiến nghị một số vấn liên quan đến các lĩnh vực: Việc tham mưu xử lý đối với các dự án đầu tư vẫn chưa dứt điểm, vẫn còn nhiều dự án phải rà soát, kiểm tra lại; Thiếu quỹ đất thu hút các dự án đầu tư; Quỹ đất trồng cây xanh; Tiến độ giải ngân nguồn vốn còn chậm; Việc phối hợp giữa các đơn vị, địa phương còn hạn chế; Cần hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất để đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; Công tác lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.... 
 

 
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Văn Hiệp đánh giá cao kết quả mà Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm mà Ngành cần thực hiện đó là: Tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải pháp tiếp tục thực hiện linh hoạt, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, nhanh chóng đưa nền kinh tế trở lại trạng thái bình thường mới; cùng các cấp, các ngành và địa phương nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lập, thẩm định quy hoạch; tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 theo đúng lộ trình đã đề ra; Tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn vào các dự án quan trọng của tỉnh; đồng hành cùng thực hiện các thủ tục với nhà đầu tư. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công trình trọng điểm trong năm 2022; Đẩy mạnh tham mưu các chính sách, tạo đột phát nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương..../.

Quang Hoạt

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa