Tin tức

Thí điểm hợp nhất 8 sở ngành thành 4

Thứ năm, 05/12/2019 - 10:57

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh thành trực thuộc TƯ về việc đăng ký thí điểm hợp nhất một số sở ngành, phòng ban

<div style="text-align: center;"><img alt="" src="/Uploaded/Users/hop/images/2019/12/hopnhat_so-ban-nganh.jpg" style="width: 450px; height: 270px;" /></div> <div style="text-align: justify;">Cụ thể Ở cấp tỉnh, thí điểm hợp nhất 8 sở ngành thành 4. Đó là: Sở Tài chính hợp nhất với Sở KH-ĐT thành Sở Tài chính và Kế hoạch. Thí điểm hợp nhất Sở GTVT với Sở Xây dựng thành Sở GTVT và Xây dựng. Thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành ủy thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp tỉnh. Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp tỉnh với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thành Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp tỉnh.<br /> Ở cấp huyện, thí điểm hợp nhất 6 phòng ban thành 3 cơ quan. Cụ thể là thí điểm hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện, hợp nhất Thanh tra cấp huyện với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp huyện, hợp nhất Văn phòng HĐND và UBND với Văn phòng cấp ủy cấp huyện thành Văn phòng cấp huyện, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ gửi đăng ký về Bộ trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ../.</div> <div style="text-align: right;">Tin từ phòng Thời sự<br /> Đài PTTH Lâm Đồng</div>

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa