Tin tức

Ngành thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ hai, 26/12/2022 - 20:48

(Lamdongtv.vn) - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và chính quyền các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tham dự.Năm 2022, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả.


 
 Toàn ngành thanh tra đã triển khai thực hiện trên 200 cuộc thanh tra hành chính, trên 1.000 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua đánh giá các cuộc thanh tra đều bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, mang tính toàn diện; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra được chú trọng. Ngoài ra, việc thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện thường xuyên, công tác PCTN, các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng được triển khai theo đúng quy định…
Thông qua kết quả thực hiện, đã góp phần chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai phạm trên các lĩnh vực, khắc phục chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; góp phần phát triển KTXH của địa phương..
 

 
Tại hội nghị một số tham luận cũng đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra, đề xuất các giải pháp liên quan đến công tác thanh tra đối với các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý tham nhũng; công tác giám sát các hoạt động của đoàn thanh tra, xử lý sau thanh tra...từ đó làm cơ sở để Ngành thanh tra bổ sung, hoàn thiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành.
Năm 2023, Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trọng tâm là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại theo quy định của pháp luật. Dịp này, Thanh tra Chính phủ đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành thanh tra cho 11 cá nhân trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng danh hiệu tập thể xuất sắc cho 1 tập thể và bằng khen cho 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.
 

 
Hoàng Ái

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa