Tin tức

UBND tỉnh Lâm Đồng góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi

Chủ nhật, 05/03/2023 - 09:16

(Lamdongtv.vn) - Ông Võ Ngọc Hiệp - UVBTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tham dự có ông Nguyễn Tạo - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và đại diện các sở ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các ý kiến về các vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong đó tập trung lấy ý kiến và công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.Về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, lấy ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Về Phát triển quỹ đất. Về Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng trong đó có các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;Các trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Các trường hợp Nhà nước cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, trường hợp thỏa thuận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai.
Về cơ chế, chính sách, tài chính giá đất trong đó quan tâm các vấn đề: Thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Nguyên tắc, phương pháp định giá đất; bảng giá đất; các trường hợp áp dụng Bảng giá đất. Về chế độ quản lý, sử dụng các loại đất tập trung lấy ý kiến về quy định về cho phép chuyển nhượng, thế chấp “quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm”, gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước giao đất, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức, mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cả nhân, mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa,  đất có nguồn gốc nông, lâm trường, tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, đất sử dụng đa mục đích, sử dụng đất kết hợp. Ngoài ra hội nghị cũng đã góp ý về vấn đề phân cấp, giám sát quyền lực và về vấn đề hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã góp ý về vấn đề phân cấp, giám sát quyền lực; về hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; bỏ đối tượng gia đình sử dụng đất, nên quy định 2 đối tượng bao gồm tổ chức và cá nhân, giá đất căn cứ bồi thường , cá nhân không được chuyển nhượng. Nguồn thu sử dụng đất. tài chính đất đai, điều 147, thuê đất bị bỏ sót, thiếu nội dung đấu thầu dự án và các nội dung liên quan đến đất lâm nghiệp.
Đến thời điểm hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được ý kiến góp ý từ 11 cơ quan, ban, ngành. Nội dung góp ý cụ thể của các cơ quan, ban, ngành. Trên cơ sở đó ngành sẽ tổng hợp gửi lên cơ quan soạn thảo luật nhằm góp phần để luật đất đai ra đời sát với thực tiễn và đảm bảo lợi ích nhân dân, góp phần phát triển KTXH đất nước.
Mai An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa