Tin tức

Hội thảo khoa học công tác giáo dục lý luận chính trị

Thứ năm, 25/05/2023 - 08:21

(Lamdongtv.vn) - Khoa lý luận chính trị - Trường đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Công tác giáo dục lý luận chính trị với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong nhà trường hiện nay”

Với sự tham gia của các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài Trường đại học Đà Lạt. 
 
Phát biểu đề dẫn hội thảo, đại diện lãnh đạo Trường đại học Đà Lạt nêu rõ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác -  Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. Trong suốt những năm qua Đảng ta đã luôn kiên trì, kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng và luôn lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng ấy. Việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới nhằm khơi dậy, phát huy vai trò chủ động sáng tạo, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức. Trong đó, công tác giảng dạy lý luận chính trị nói chung, công tác giảng dạy ở trường đại học Đà Lạt nói riêng có vai trò rất quan trọng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên.
Hội thảo thu hút 12 bài tham luận ở 2 phiên gồm lý luận và thực tiễn, xoay quanh các nội dung như: mối quan hệ giữa công tác giảng dạy lý luận chính trị với đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong nhà trường hiện nay; vai trò của đội ngũ giảng viên dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học; quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm  sai trái;....v .v. Hội thảo là dịp để những nhà khoa học cùng trao đổi, đánh giá tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị phải gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thực tiễn cũng như trong công tác giảng dạy trong các trường đại học, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.
Minh Hiên

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa