Tin tức

Ngành Giáo dục Đào tạo Tây Nguyên và miền Trung tổng kết thi đua năm học 2022 - 2023

Thứ hai, 07/08/2023 - 08:20

(Lamdongtv.vn) - Tại Đà Lạt, Cụm thi đua số 3 gồm các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 – 2024/

Tham dự có lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.  
Trong năm học, các Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trong cụm thi đua số 3 đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương để cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch, các giải pháp cụ thể; đặc biệt là triển khai kịp thời, nghiêm túc, quyết liệt việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình. Các sở giáo dục đã tích cực đổi mới phương thức quản lý theo hướng thiết thực, hiệu quả, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành thông qua hình thức hội nghị trực tuyến. Kết quả thi đua trên lĩnh vực Giáo dục mầm non, các Sở GDĐT trong cụm 3 đã tích cực chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục mầm non nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ phát triển toàn diện.Về Giáo dục tiểu học, các tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức dạy học linh hoạt, hiệu quả, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá. Việc đánh giá kết quả giáo dục của học sinh khuyết tật được thực hiện theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của người học trong học tập và rèn luyện các năng lực, phẩm chất;khả năng hòa nhập phù hợp cho từng đối tượng cụ thể; đảm bảo quyền được chăm sóc và giáo dục của tất cả học sinh. Đối với Giáo dục Trung học đã bảo đảm yêu cầu thực hiện các nội dung cốt lõi, làm cơ sở để chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nội dung; Công tác giáo dục thường xuyên không ngừng được quan tâm, duy trì, phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng dạy học; Các Sở trong cụm đã tích cực phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập  cấp tỉnh, đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời, thu hút mọi tầng lớp nhân dân.
Hội nghị tổng kết là dịp để ngành giáo dục các tỉnh cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, những khó khăn được nêu sẽ là cơ sở để khắc phục trong năm học tới như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở một số cơ sở giáo dục còn thiếu, chưa đồng bộ so với yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhất là thiết bị dạy học ngoại ngữ, tin học, thiết bị thí nghiệm, thực hành; hệ thống nhà ăn, nhà bếp, nhà nội trú của nhiều trường phổ thông dân tộc bán trú còn thiếu so với nhu cầu; nhà công vụ cho giáo viên ở vùng sâu, vùng xa vẫn chưa đáp ứng yêu cầu hiện tại, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các cấp học vẫn còn. Điều kiện làm việc, học tập và đời sống của một số cán bộ, giáo viên và học sinh vùng sâu, vùng xa biên giới, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) còn nhiều khó khăn. Đội ngũ giáo viên còn thiếu, nhất là giáo viên mầm non, tiểu học; giáo viên môn tiếng Anh, Tin học đối với tiểu học; giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật đối với THPT./.
Bích Thảo

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa