Tin tức

Hội thảo Khoa học giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Thứ sáu, 29/09/2023 - 05:24

​Lamdongtv.vn - Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo Khoa học “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay”.

 
Báo cáo Đề dẫn tại Hội thảo, cho biết: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, triển khai nhiều chương trình, nội dung quan trọng để cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tăng cường giáo dục; xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chú trọng đến vai trò thanh niên với sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, xuyên suốt, nhất quán trong tư tưởng và hành động, Bác Hồ luôn kêu gọi, đánh thức, giác ngộ và cổ vũ thanh niên tham gia cách mạng, quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ để cho thanh niên cống hiến.

Báo cáo Đề dẫn đề ra 4 vấn đề Hội thảo cần làm rõ, đó là tính cấp thiết của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên giai đoạn mới; khẳng định vai trò và tạo điều kiện để thanh niên học tập; trách nhiệm của các cấp, ngành, công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội; và những giải pháp nâng cao công tác giáo dục… 16 tham luận tại Hội thảo đã nêu rõ về kết quả tuyên truyền, giáo dục thời gian qua; nhận định bối cảnh, tình hình của đất nước, địa phương tron giai đoạn mới, trong đó đề cập sự thống nhất trong công tác giáo dục lý tưởng cho thành niên phải theo một hệ thống, trên cơ sở đánh giá rõ về thực trạng, nguyên nhân, đồng thời đề ra các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, giảng dạy trong các nhà trường; tạo môi trường tốt của giai đình và sự quan tâm của xã hội… Có thể khẳng định, Hội thảo là dịp để các cấp, ngành và các tổ chức đoàn thể có thêm được bài học kinh nghiệm, góp phần xây dựng cho thế hệ trẻ nâng cao nhận thức lý tưởng cách  mạng; có đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước./.
 
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa