Tin tức

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng góp ý về các chương trình mục tiêu Quốc gia

Thứ tư, 01/11/2023 - 07:35

Lamdongtv.vn - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025,


Tại hội trường, nhiều đại biểu cho ý kiến về những vướng mắc trong việc thực hiện các chương trìnhmục tiêu quốc gia, trong đó nhiều văn bản hướng dẫn còn chung chung, chưa rõ ràng dẫn đến khó thực hiện, không phù hợp thực tế. Đại biểu K’ Nhiễu – Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cho rằng, nguồn lực đất đai là yếu tố chi phối sự phát triển của mỗi cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng DTTS. Đồng bào DTTS là nhóm yếu thế, cần được sự quan tâm đặc biệt và có chính sách hỗ trợ kịp thời, phù hợp của Nhà nước. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện hành vẫn còn nhiều bất cập, khiến việc thực hiện mục tiêu tháo gỡ vướng mắc về giải quyết đất ở, đất sản xuất của đồng bào DTTS gặp nhiều khó khăn.
 
Việc chỉ quy định mang tính nguyên tắc về những bảo đảm của Nhà nước cho người sử dụng đất quy định tại Luật Đất đai hiện hành chưa đáp ứng được nhu cầu về đất đai cho đồng bào DTTS.Đại biểu K’ Nhiễu – Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng góp ý:

 


 
(Thứ nhất, thực hiện hiệu quả việc tạo quỹ đất phục vụ việc hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào DTTS, đặc biệt là quỹ đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh. Đề nghị, thực hiện theo quy định tại Điều 182 của Luật Đất đai qua đó tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp tại địa phương, bao gồm: xác định các diện tích đất công ty nông, lâm trường được tiếp tục sử dụng; diện tích bàn giao về địa phương để tạo quỹ đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật và để phát triển kinh tế - xã hội; Lập kế hoạch để tiếp tục thu hồi phần diện tích đất giữ lại của các công ty nông, lâm nghiệp theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho thuê, cho mượn, giao khoán hoặc khoán trắng cho người khác sử dụng trái pháp luật để tạo quỹ đất cho việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ hai, trên thực tế ở nhiều nơi, người dân đã trồng cây từ nhiều nămvà dựa vào đó làm nguồn sinh kế qua nhiều thế hệđây là vấn đề rất khó khăn cho công tác quản lý về con người và về đất rừng trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn các tỉnh Tây Nguyên của chúng tôi. Do đó, cần tập nguồn lực lớn nhằm thu gom người dân vào sinh sống, sản xuất tại vùng đất đã được quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, du canh, du cư, di cư tự do...
Cho rằng thực tế hiện nay việc triển khai thực hiện cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia bước sang năm thứ ba nhưng còn nhiều dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình, nhất là Chương trình phát triểnkinh tế  -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn chưa thể thực hiện được do vướng mắc trong quá trình ban hành các văn bản hướng dẫn, do đó, các đại biểu đề nghị các Bộ, ngành có liên quan sớm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành cơ chế hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định.
Hữu Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa