Tin tức

Công ty nhôm Lâm Đồng triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024

Thứ tư, 17/01/2024 - 06:16

Lamdongtv.vn - Công ty nhôm Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024.

 
Kết quả Năm 2023 Công ty nhôm Lâm Đồng đã thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: quặng nguyên khai sản xuất được hơn 4,2 triệu tấn, quặng tinh hơn 2 triệu tấn; Alumin quy đổi sản xuất được 748.300 tấn, đạt 115,1% kế hoạch. Sản phẩn Alumin tiêu thụ đạt 687.300 tấn. Tổng doanh thu năm 2023 đạt trên 3.780 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 332,9 tỷ đồng; tổng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 88,26 tỷ đồng; tiền lương bình quân 15,4 triệu đồng/người/tháng.

 

Cùng với đó, Công ty còn làm tốt công tác quản trị công nghệ, chi phí vận hành sản xuất, tiêu hao nguyên vật liệu; chú trọng đến chương trình tin học hóa, tự động hóa nhằm tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành sản xuất và tiết giảm lao động.
Ngòai ra, Công ty còn thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn môi trường, chú trọng đến công tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt là triển khai đào tạo tư duy – tác phong công nghiệp cho toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty, phát huy hiệu quả chương trình chuyển đổi số, xây dựng văn hóa doanh nghiệp kết hợp với tin học hóa, tự động hóa trong đơn vị. Với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024: “An toàn, đoàn kết, phát triển, hiệu quả”,

Công ty nhôm Lâm Đồng khai thác quặng nguyên khai 4,3 triệu tấn; tuyển quặng tinh hơn 1,8 triệu tấn, sản xuất Alumin quy đổi 650 ngàn tấn, Alumin sau nung đạt 610 ngàn tấn; tiêu thụ Alumin 610 ngàn tấn, Hydrat 63.300 tấn; phấn đấu tổng doanh thu toàn Công ty 3.397 tỷ đồng; tiền lương bình quân 14,1 triệu đồng/người/tháng; tập trung nguồn lực thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng dđảm bảo kịp thời đủ diện cho khai thác; quản trị tốt công nghệ, duy trì vận hành ổn đdịnh, hiệu quả các dây chuyền sản xuất toàn tổ hợp; thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, quản trị tốt giá thành, tiếp tục đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của
Công ty và toàn Dự án; đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số với mục tiêu đưa vào vận hành hiệu quả phần mềm quản trị, điều hành sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành sản xuất; triển khai kế hoạch đầu tư mở rộng dây chuyền 2 Nhà máy Alumin theo chỉ đạo của Tập đoàn cũng như thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo đề án được phê duyệt.

Cũng tại hội nghị, Công ty nhôm Lâm Đồng đã báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách, trích lập các quỹ, thực hiện quy chế, quy định đối với người lao động, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân viên chức lao động; kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ quản lý trong Công ty đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2024. ./.
Thực hiện: Quốc Tuấn

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa