Tin tức

Lâm Đồng trên 400 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới trong năm 2024.

Thứ sáu, 23/02/2024 - 06:04

lamdongtv.vn - Chương trình Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã tạo nên diện mạo mới cho các vùng quê khi cơ sở hạ tầng phát triển, các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, các mô hình phát triển nông nghiệp tích hợp đa giá trị đã được hình thành và nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân địa phương.

 
 

Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 109 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 41 xã nông thôn mới nâng cao, 16 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cấp huyện có 5 đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới; TP Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Kết quả giải ngân ước đến hết tháng 1/2024, đạt gần trên 340 tỷ đồng, trong đó, giải ngân 98,5% nguồn vốn đầu tư công; trên 72% nguồn vốn sự nghiệp. Mục tiêu đến cuối năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có 2 xã cuối cùng đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đạ Long và Liêng Srônh, huyện Đam Rông, nâng tổng số 111 xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 57 xã nông thôn mới nâng cao,7 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Còn lại 5 huyện: Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh, Lạc Dương và Đam Rông đáp ứng đầy đủ tiêu chí nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. 2 huyện Đơn Dương và Đạ Tẻh đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó, huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kế hoạch huy động tổng nguồn vốn Chương trình Xây dựng nông thôn mới năm 2024 gần 424 tỷ đồng. Cụ thể, nguồn vốn đầu tư công hơn 330 tỷ đồng; vốn sự nghiệp hơn 92,4 tỷ đồng./.
 Lô Thanh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa