Tin tức

Lâm Đồng: Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Thứ sáu, 23/02/2024 - 05:57

Lamdongtv.vn - Ngay từ đầu năm 2024, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.Tuy nhiên, dự báo thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
 
 

 
Cụ thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu chú trọng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, việc làm cho người dân, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; Thực hiện thực chất, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình, nhất là các công trình trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách của tỉnh năm 2024.

Thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ rừng; Nâng cao năng lực dự báo, chủ động các biện pháp phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống hạn hán, đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, làm tốt công tác giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung khắc phục nghiêm túc, hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm, tồn tại được các Đoàn Kiểm tra, giám sát của Trung ương chỉ ra. Kiên quyết khắc phục tình trạng trì trệ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành tại các cơ quan nhà nước. 
Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ quan tư pháp, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát quyền lực và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng yêu cầu gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, ngành, chính quyền đối với kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương, của tỉnh trên phạm vi, địa bàn quản lý.

Người đứng đầu Địa phương, cơ quan, đơn vị nào không hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; Để xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng Luật Lâm nghiệp và không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng khác thì phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, lấy kết quả đó làm tiêu chí để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu./.
Văn Thế.

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa