Tin tức

Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật: Phổ biến Nghị quyết Trung ương VIII

Thứ sáu, 05/04/2024 - 06:02

Lamdongtv.vn - Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết của hội nghị lần thứ 8 của ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII. 
Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Mỵ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã giới thiệu các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 8, bao gồm: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới…

Theo đó, quan điểm trọng tâm của các Nghị quyết là lấy con người là trung tâm của mọi chính sách xã hội, là động lực quan trọng và mục tiêu cho sự phát triển đất nước.

Trong thời gian qua, nhờ thực hiện tốt các Nghị quyết, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, diện mạo xã hội thay đổi căn bản, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế phát triển toàn diện và hài hòa hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, bất cập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội.
Để triển khai tốt các nghị quyết trong thời gian tới, hội nghị đã nêu ra những giải pháp thực hiện các nghị quyết của hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII, từ đó các cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Thông qua hội nghị khẳng định tầm quan trọng của các Nghị quyết Trung ương 8 đối với sự phát triểnn của đất nước trong giai đoạn mới. Các đại biểu đã thống nhất cao về những nội dung, giải pháp được đề ra và quyết tâm thực hiện tốt các Nghị quyết để góp phần thực hiện có hiệu quả các phần việc tại các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng kinh tế- xã hội của Lâm Đồng nói riêng và của cả nước nói chung trong thời gian tới./.
THUỲ DƯƠNG

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa