Tin tức

Hiệu quả từ mô hình “Công dân gương mẫu giáo dân tốt”

Thứ bảy, 13/04/2024 - 06:48

Lamdongtv.vn - Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đồng bào DTTTS trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, Ủy ban MTTQ huyện Đam Rông phối hợp với Công an huyện Đam Rông tổ chức thực hiện mô hình “Công dân gương mẫu, giáo dân tốt”. Sau 2 năm thực hiện, mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực.

Qua quá trình triển khai với hàng loạt những hoạt động thiết thực, đại bộ phận nhân dân trong thôn cùng chung tay bám sát tình hình thực tế địa phương, cộng với hiệu quả tích cực từ phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, nên công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực.Các vụ việc liên quan đến ANTT giảm mạnh, các mâu thuẫn phát sinh trên địa bàn được giải quyết kịp thời, không để tích tụ, kéo dài gây mất đoàn kết trong nhân dân. Đồng thời việc giáo dục, quản lý con em chấp hành pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội và quản lý, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể xã quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả.
 
 
Thông qua các buổi sinh hoạt của mô hình, ban điều hành đã phát huy tính dân chủ, nhân dân tham gia thảo luận, bàn các biện pháp, giải pháp thực hiện đảm bảo ANTT trên địa bàn. Bên cạnh đó, trong các ngày lễ trọng đại các thành viên ban chỉ đạo phòng chống tội phạm luôn thường xuyên lồng ghép nội dung về phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội vào bài giảng, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho người dân ngày một tốt hơn.

 Đến nay, tội phạm được kiềm chế, những hành vi vi phạm pháp luật và TNXH của con em trong thôn có chiều hướng giảm; ý thức tham gia giữ gìn ANTT, tố giác tội phạm của giáo dân được nâng lên
 
 
Để mô hình phát huy hiệu quả, bền vững, trong suốt quá trình triển khai, thực hiện Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng mô hình “Công dân gương mẫu, giáo dân tốt; UBND xã đã xây dựng nhiều kế hoạch triển khai theo đúng tình hinh thực tiễn; ban hành các tiêu chí về xây dựng mô hình để phấn đấu thực hiện, như: 100% gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hộ gia đình chung tay ký kết quy ước, hương ước làng xã,…
 
 
Thực tế cho thấy, thông qua mô hình này bà con đồng bào DTTS đã tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định tình hình ANTT cơ sở.
 

Để phong trào, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững trong thời gian tới, Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể sẽ đổi mới tư duy lồng ghép tuyên truyền phong trào “Công dân gương mẫu, giáo dân tốt” kết hợp với công tác phổ nhiệm vụ phát triển KT-XH, từ đó tạo tiền đề nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân phù hợp với tình hình thực tế. ./
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa