Tin tức

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên

Thứ năm, 11/04/2024 - 05:35

(Lamdongtv.vn) - Tại huyện ủy Đạ Tẻh, Ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban thường vụ các huyện ủy Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên

Buổi làm việc về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ đến hết năm 2024, công tác chuẩn bị các điều kiện sáp nhập các huyện. Cùng dự có lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh. 
 

 
Sau phần phát biểu chỉ đạo định hướng các nội dung cốt lõi cần báo cáo làm rõ tại buổi làm việc của Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học đối với các vấn đề lớn, trọng tâm, liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản, chăm lo đời sống của người dân, xây dựng mối quan hệ giữa đảng, với dân, với đội ngũ cán bộ, uy tín, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tại các địa phương, địa bàn cơ sở,  đại diện các huyện ủy Đạ Huoai, Cát Tiên và Đạ Tẻh đã lần lượt trình bày báo cáo các nội dung liên quan đến tình hình kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, tập trung về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong quý 1, giải pháp quý 2/2024.

Theo đó, trong quý 1/2024, các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên tiếp tục triển khai bảo đảm kế hoạch sản xuất kịp thời, đúng mùa vụ, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được chú trọng. Cùng với đó, lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nhờ đó số vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng và khai thác lâm sản tại các địa phương, lâm phần quản lý giảm đáng kể. Về công tác thu ngân sách, dù gặp không ít khó khăn, song các địa phương đã tập trung quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, đến nay, huyện Đạ Huoai thu ngân sách đạt 29%, Đạ Tẻh đạt 25,6% và Cát Tiên đạt 27,4% dự toán được giao.

Đối với lĩnh vực đầu tư công, hiện tỷ lệ giải ngân của huyện Đạ Huoai đạt 20,3%, Cát Tiên đạt 31,7%, riêng huyện Đạ Tẻh chỉ mới đạt 8,6% kế hoạch. Một số lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được tăng cường thực hiện, hoạt động giáo dục, đào tạo được duy trì ổn định và nâng cao chất lượng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác chăm lo đời sống cho người dân, nhất là đối với các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách thường xuyên được chú trọng. Về công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị, các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động đăng ký, triển khai thực hiện mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Mối quan hệ giữa đảng với dân, với đội ngũ cán bộ, công chức, uy tín đội ngũ cán bộ được nâng lên, tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận các bộ, đảng viên vẫn thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ và vi phạm các quy định. Đại diện các địa phương cũng đề xuất kiến nghị một số nội dung liên quan đến vướng mắc, kiến nghị tại Dự án của Công ty Hồng Lam Madaguoi, công tác quản lý khai thác cát, cấp phép khai thác khoáng sản và thu hút đầu tư, vấn đề xóa nhà tạm, chăm lo cho các đối tượng hộ nghèo tại các địa phương…đồng thời đề xuất tỉnh cần có giải pháp tháo gỡ.

Riêng về việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính, đến nay các huyện đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc và ban hành các văn bản, hướng dẫn trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động. Hiện nay huyện Đạ Huoai đã hoàn thành việc lập đề án, trình tỉnh xem xét 6 xã sáp nhập, huyện Đạ Tẻh đang tiến hành lập đề án sáp nhập xã Triệu Hải và xã Quảng Trị. Ngoài ra, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện mới cũng đang triển khai theo lộ trình kế hoạch. Trên cơ sở những nội dung tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã giải trình, làm rõ thêm các nội dung đề xuất kiến nghị của các địa phương. 

 

 
Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh cũng đã phát biểu, làm rõ những tồn tại, vướng mắc và trả lời những kiến nghị liên quan đến từng ngành, lĩnh vực, địa phương, tập trung công tác xây dựng đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng, công tác giảm nghèo…để từ đó giúp cho các ngành, địa phương có sơ sở để triển khai thực hiện thời gian tới. 

Kết luận buổi làm việc, Ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy  khẳng định, buổi làm việc này hết sức quan trọng, điều này cho thấy sự quan tâm của tỉnh đối với các địa bàn 3 huyện phía Nam, bởi đây là các huyện vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn của tỉnh. Quyền Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, dù là địa bàn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên các địa phương đã có nhiều mô hình rất triển vọng như sầu riêng, chăn nuôi bò sữa. Song bên cạnh đó có những vấn đề cần quan tâm hơn điển hình như hồ chứa nước Đạ Sỵ, huyện Cát Tiên, hồ Đạ Lây, Đạ Tẻh, dù được đầu tư nhiều năm, song đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực cho nhà nước. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học, cũng lưu ý Ban thường vụ các huyện cần phải nhận thức sâu sắc vị trí vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học cũng đề nghị Ban thường vụ các huyện chủ động triển khai công việc sáp nhập đơn vị hành chính, với mục tiêu quyết tâm thực hiện theo đúng lộ trình, tiến độ, song mặt khác phải  đảm bảo vấn đề quy hoạch.

 

 
Nhấn mạnh đến lĩnh vực giao thông, thủy lợi, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học cho rằng, theo quyết tâm của tỉnh, đến Quý IV/2024 sẽ khởi công cao tốc, dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ thông tuyến, vì vậy các địa phương cần phải có sự rà soát, tính toán cụ thể, kỹ lưỡng, cần phải quan tâm đầu tư lĩnh vực đầu tư phù hợp, đem lại hiệu quả cao.

Cùng với đó, chú trọng quan tâm vấn đề thủy lợi phục vụ sản xuất, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, có kế hoạch trồng rừng, tăng độ che phủ của rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản, đặc biệt dứt khoát không để xảy ra nhũng nhiễu tiêu cực trong quản lý đất đai. Ngoài ra, các địa phương cần phải nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình có hiệu quả kinh tế cao gắn với hiệu quả, bền vững, lâu dài, tích cực nghiên cứu tìm tòi, cần phải lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, thế mạnh từng vùng, từng địa bàn, chú trọng cảnh quan vệ sinh môi trường, quan tâm tôn tạo các di tích văn hóa, di tích lịch sử. Riêng đối với các kiến nghị của các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học đề nghị văn phòng Tỉnh ủy, các ngành cần phải tổng hợp để có văn bản, trả lời theo đúng quy định nhằm đáp ứng mong mỏi của các địa phương, doanh nghiệp và cử tri trên địa bàn./.
 
Hoàng Ái

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa