Tin tức

UBND tỉnh sơ kết thực hiện Đề án 06 quý I/2024.

Thứ năm, 11/04/2024 - 05:03

Lamdongtv.vn - “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” , từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ Kết quý I/2024 về thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh; Đại tá, Bùi Đức Thịnh, Phó giám đốc công an tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương tham dự.
 
 

Báo cáo tại hội nghị, công an tỉnh cho biết: thực hiện Đề án 06- “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Nhóm tiện ích phục vụ cung cấp dịch vụ công toàn tỉnh đã triển khai cung cấp 1.179 dịch vụ công trực tuyến. Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ trên 89%. Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hộị đã cấp trên 1.186.000 tài khoản định danh điện tử.

Đối với việc hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, các địa phương đã số hóa, chuyển chính thức bằng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung đối với hơn 1281.000 dữ liệu hộ tịch, đạt tỷ lệ trên 75%. Đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho hơn 1.358.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 96%.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cập nhật, xác thực giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hơn 1.140.000 người đạt tỷ lệ gần 98%. Trong Quý I/2024 tiếp tục triển khai 33 mô hình điểm ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân và định danh điện tử triển khai tại địa phương.

Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được nâng lên, đạt tỷ lệ trên 81%. Các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội được đẩy mạnh như: sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực ngân hàng, y tế, giáo dục; điện, nước...Đối với quý II năm 2024 và thời gian tới, các ngành các cấp tiếp tục tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ tiện ích phục vụ dịch vụ công, 2 nhóm nhiệm vụ phục vụ phát triển công dân số và nhóm nhiệm vụ hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã thẳng thắn trao đổi về mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Thảo luận làm rõ một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc, cũng như đề xuất giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn đề án 06 trong thời gian tới.
 

Phát biểu kết luận hội nghị, phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm S đánh giá cao những kết quả đạt được;Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện 5 vấn đề lớn gồm: Giải quyết các điểm nghẽn còn gặp phải trong thời gian qua liên quan đến vấn đề kinh phí và công tác số hóa dữ liệu chuyên ngành, chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện đề án 06, đặc biệt là đối với các địa phương, sở, ngành còn chậm triển khai các kế hoạch của đề án.

Tiếp tục tổ chức rà soát các mô hình chưa thực hiện để triển khai trong quý II/2024; Đổi mới công tác tuyên truyền, chú trọng những vấn đề trọng tâm của đề án. Tích cực áp dụng công nghệ thông tin đối với quản trị, báo cáo; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ;

Tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra...Từ đó thực hiện đạt hiệu quả cao hơn nữa đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ  chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.
 
 Văn Thế

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa