Tin tức

Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ sáu, 26/04/2024 - 06:23

Lamdongtv.vn - Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 20.4.2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

về “Phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13”. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.
 

Hội nghị được đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn thông qua Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ thị nêu rõ từ đầu nhiệm kỳ đến nay các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều nổ lực, triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
 

Tuy nhiên, ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ còn những hạn chế, khuyết điểm, năng lực công tác chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm; một số cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí, làm việc thiếu trách nhiệm, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; đặc biệt một số cán bộ lãnh đạo quản lý thiếu gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, làm giảm sút niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc 5 nội dung trọng tâm mà Chỉ thị 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành

Tiếp tục triển khai Kết luận 21 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy trách nhiệm nêu gương, trước hết là người đứng đầu; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Chỉ thị số 34 nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện phương châm “3 điều cần làm”, “4 điều cần tránh”.

Cụ thể: 3 điều cần làm, là nói đi đôi với làm, làm điều đúng vì lợi ích chung; làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới; làm mang lại hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất. 4 điều cần tránh, là tránh làm sai, làm trái, tư lợi cá nhân; tránh đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; tránh làm việc qua loa, đại khái, không mang lại hiệu quả; tránh an phận thủ thường, dĩ hòa vi quý.
Tổ chức rà soát quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị, theo phương châm 3 điều cần làm, 4 điều cần tránh; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và phê bình, xử lý các tổ chức đảng không thực hiện và thực hiện không đúng nội dung của Chỉ thị.

Tiếp đó, Đc Bùi Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông qua mục đích, yêu cầu; nội dung, hình thức và đối tượng tổ chức quán triệt Chỉ thị 34 sau hội nghị này.

Thời gian hoàn thành việc quán triệt, học tập trong tháng 5.2024. Đồng thời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phát biểu, thống nhất cao nội dung của Chỉ thị, đồng thời xây dựng nội dung, chương trình, sớm triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm bắt rõ nội dung Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh sơm đi vào thực tiễn của công việc.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học, nhấn mạnh: Đây là Chỉ thị rất quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của Ban Thường vụ Tỉnh, cốt lõi trọng tâm nhấtcủa Chỉ thị là “3 điều cần làm”, “4 điều cần tránh”.

Phân tích sự quan trọng của Chỉ thị, người đứng đầu Tỉnh ủy, cho biết: Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều nghiêm túc thực hiện, điều này cho thấy phạm vi lan tỏa rất rộng, nó tác động sâu sát, có tình thực tiễn hàng ngày, hàng giờ.
Tất cả hướng đến mục tiêu để Lâm Đồng hoàn thành thắng lợi mục tiêu các Nghị quyết của Đảng.Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy, nêu rõ: Vì sao Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị này và trong thời điểm này. Lâm Đồng đang thi đua nước rút để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Nếu chúng ta không đẩy mạnh thi đua thì rất khó để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết đề ra. Đơn cử, khó khăn trong quý 1 về tăng trưởng kinh tế đứng thứ 54 của cả nước và không thu hút được dự án đầu tư nào. Phân tích thêm về nội dung Chỉ thị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định một số nội dung cốt lõi quan trọng, nhất là những cái có lợi, có ích, làm đúng, có lợi cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân thì nên làm. Đối với những điều không tốt, không có kết quả, không đúng thì không nên làm
 

Để Chỉ thị sớm đi vào thực tiễn công việc, đồng chí Nguyễn Thái Học, yêu cầu cấp ủy, tổchức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, có trách nhiệm quán triệt, triển khai Chỉ thị tại đơn vị một cách nghiêm túc và chịu trách nhiệm được giao.  
Quyền Bí thư Tỉnh ủy, nêu rõ: Chỉ thị không chỉ chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có tác động lớn đến xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương xanh – sạch – đẹp, nhất là Tp Đà Lạt phải khẳng định được là thành phố Hoa xinh đẹp, thân thiện trên các lĩnh vực.

Nhấn mạnh đến công tác cán bộ, Chỉ thị nêu rõ những hạn chế thời gian qua của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, chính vì vậy, từ nay công tác cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ phải thực sự chặt chẽ; phải tìm được người có năng lực, chuyên môn tốt.

Tuyệt đối, không để cán bộ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo làm việc không hiệu quả, vụ lợi vào hệ thống chính trị như Chỉ thị đã nêu rõ./.

 Manh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa