Tin tức

Hội thảo “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”

Thứ sáu, 03/05/2024 - 05:50

Lamdongtv.vn - Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Đà Lạt và Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa Công tác đảng, công tác chính trị - Học viện Lục quân đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - truyền thống và ý nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên hiện nay”

. Với sự tham gia của các nhà nghiên cứu khoa học, giảng viên và sinh viên trong và ngoài nhà trường.

 

Phát biểu tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt nhấn mạnh: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là bản hùng ca viết bằng bản lĩnh, ý chí, trí tuệ và sức mạnh con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do. 70 năm đã trôi qua, bài học lịch sử và ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị và mang tầm vóc thời đại. Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - truyền thống và ý nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên hiện nay” được tổ chức sẽ làm rõ hơn nữa tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm1954.
 
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm sáng tỏ những nội dung như: “tầm vóc lịch sử của chiến thắng điện biên phủ 1954”; “Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; nghệ thuật phát huy nhân tố chính trị; nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; .v.v . qua đó đã khẳng định Chiến dịch Điện Biên Phủ với những giá trị lý luận, thực tiễn và ý nghĩa lịch sử, thời đại đối với cách mạng Việt Nam và thế giới. Khẳng định những giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại chiến thắng của Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay và giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên hiện nay.

Hội thảo đã góp phần làm sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa, rút ra những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn từ chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; nâng cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ôn lại bài học lịch sử về sức mạnh của chiến tranh nhân dân, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường; củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; góp phần thiết thực giáo dục truyền thống yêu nước, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Đồng thời hội thảo góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
 
Minh Hiên

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa