Tin tức

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Chủ nhật, 19/05/2024 - 05:10

Lamdongtv.vn - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024, lớp thứ nhất tại TP Đà Lạt.


 
Qua 3 ngày học tập, 81 quần chúng ưu tú của 16 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã được học tập 5 chương trình gồm Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đây là lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ; về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Qua đó các quần chúng sẽ nắm vững và có khả năng vận dụng kiến thức, quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống; từ đó xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, nhằm củng cố và nâng cao lòng yêu nước; tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc hiến pháp và pháp luật; có ý thức phục vụ cộng đồng; chủ động tự giác và có trách nhiệm trong công việc; cần, kiêm, liêm, chính; tích cực tham gia bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kết quả Ban tổ chức lớp học đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cho 83 học viên, trong đó có 62 quần chúng xếp loại giỏi, 21 đạt loại khá./.
 
 Hoàng Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa