Tin tức

BCĐ công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ tư, 12/06/2024 - 07:23

Lamdongtv.vn - ​Ông Trần Đình Văn – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội – Trưởng Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên trong Ban chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 . 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh đã bám sát chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần làm ngay về công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

 Các thành viên trong Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tăng cường phối hợp công tác, thực hiện thông tin hai chiều với Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố để chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương có liên quan tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn quy trình và đề xuất những biện pháp trong việc xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và các cá nhân, tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật.

 Tại các cơ sở tín ngưỡng được công nhận trên địa bàn tỉnh, các hoạt động lễ, hội được tổ chức đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ việc tôn giáo phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cơ bản hoạt động các tôn giáo diễn ra thuần túy và theo mục vụ đã đăng ký với chính quyền địa phương.

Chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt cho trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước tại cơ sở tôn giáo và nhà riêng của tín đồ.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm triển khai hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2024. Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Đình Văn – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy , Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo cần tập trung triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc, tín đồ và nhân dân các dân tộc về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, đặc biệt là ở các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo.

Chủ động theo dõi , năm chắc tình hình tôn giáo , đấu tranh ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật. tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo , nhất là quản lý sang nhượng đất đai , xây dựng cơ sở tôn giáo , tổ chức các cuộc lễ . Quản lý , sử dụng cơ sở, nhà đất có nguồn gốc tôn giáo đúng mục đích , hiệu quả…/.

Bích Thảo

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa