Tin tức

Hội thảo quốc gia trí tuệ, bản lĩnh của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Thứ sáu, 17/01/2020 - 09:47

(Lamdongtv.vn) - Tại Hà Nội, ông Trần Quốc Vượng, UV bộ chính trị, Thường trực ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng, UV bộ chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương đã chủ trị hội thảo khoa học cấp quốc gia trực tuyến về Đảng cộng sản Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Tại các điểm cầu của tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Xuân Tiến - UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đoàn Văn Việt - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; ông Trần Đức Quận - Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lâm Đồng; các ông bà trong ban thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các ban Đảng đã tham dự hội nghị này.
Trải qua 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã liên tục giành những thắng lợi vĩ đại. Trong quá trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đảng luôn coi trọng rèn luyện, bồi đắp, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng để hoàn thành sứ mệnh nặng nề và cao cả mà nhân dân tin tưởng giao phó. Nhờ sự trung thành, tận tụy, vì dân, vì nước, nhờ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đặc biệt là bản lĩnh chính trị và tầm trí tuệ, Đảng đã đoàn kết, hướng dẫn phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, lập nên những kỳ tích vẻ vang.
Trước những khó khăn và thách thức của thời đại mới, việc đổi mới, tự chỉnh đốn, phấn đấu thật sự tiêu biểu về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức đóng vai trò quan trọng, trong quá trình đó, việc nâng cao bản lĩnh và tầm trí tuệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ cốt lõi, thường xuyên, liên tục của Đảng, của cán bộ, đảng viên và của dân tộc Việt Nam trong đổi mới và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, tại hội thảo khoa học cấp quốc gia, đại diện các ban bộ trung ương và các nhà khoa học đã tập trung tham luận làm rõ những vấn đề như khẳng định mạnh mẽ tính tất yếu khách quan của chủ nghĩa xã hội và ý nghĩa lịch sử cũng như sứ mệnh lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta.
Ngoài ra, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng nước ta qua các thời kì, các thành tựu nổi bật trên mọi đời sống xã hội, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 90 năm qua, đặc biệt là trong 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới cũng được các đại biểu tập trung phân tích. Qua đó khẳng định vai trò và sự trưởng thành của Đảng, trí tuệ, bản lĩnh trong quá trình lãnh đạo cách mạng và những bài học kinh nghiệm từ 90 năm lãnh đạo các mạng của Đảng ta cũng như bổ sung làm rõ các thành tựu lí luận của Đảng trong 90 năm quá trình lãnh đạo, làm sáng tỏ tầm nhìn và định hướng chiến lược trong công cuộc đổi mới và bảo vệ đất nước trong bối cảnh mới, đánh giá và đề xuất những nội dung giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chiến đấu của Đảng, trình độ, trí tuệ và bản lĩnh, chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị cũng như tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. 
Hội thảo là diễn đàn khẳng định sự kiên định về mục tiêu và lí tưởng của cách mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các đối tượng thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và nâng cao niềm tin của Đảng bộ, Đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Đây cũng là một trong các hoạt động quan trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020./.
Phương Trà

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)