Tin tức

Thành Uỷ Đà Lạt tổng kết công tác xây dựng Đảng

Thứ bảy, 18/01/2020 - 07:07

(Lamdongtv.vn) - Thành Uỷ Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - UVBTV Tỉnh Uỷ - Bí thư thành Uỷ Đà Lạt chủ trì hội nghị

       Theo báo cáo, năm 2019 công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thành Uỷ Đà Lạt đã được tăng cường, công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, kịp thời bổ sung, củng cố, kiện toàn sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố và cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện gắn với quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các chính sách, chế độ đối với cán bộ được thực hiện kịp thời đúng quy định. Công tác lãnh, chỉ đạo của Thành Uỷ, các cấp uỷ có nhiều chuyển biến hiệu quả hơn, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp. 
 
Ban thường vụ Thành Ủy cũng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cấp uỷ, tổ chức Đảng thực hiện nghị quyết 04 của Ban chấp hành Trung ương về “Tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2019 là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy tính dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó Đảng bộ thành phố đã gặt hái được nhưng kết quả đáng khích lệ như: 392/400 chi bộ trực thuộc Đảng bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 90%. Trong đó có 81 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ gần 30% và có 7 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.
Để thực hiện tốt công tác Đảng năm 2020 Thành Uỷ Đà Lạt đưa ra các mục tiêu như: kết nạp 150 đảng viên mới; có 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và duy trì tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của thành phố đạt trên 95%. Dịp này Thành Ủy Đà Lạt đã tặng giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở Đảng vì đã có đóng góp trong công tác xây dựng đảng trong năm 2019 và 5 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tặng giấy  khen cho 9 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích trong công tác dân vận khéo năm 2019./. Thùy Dương

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)