Tin tức

Kết thúc Đợt I, trực tuyến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 28/05/2020 - 20:27

(Lamdongtv.vn) - Ngày 28/5, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các vị ĐBQH Đoàn Lâm Đồng tiếp tục tham dự trực tuyến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14

Đoàn ĐBQH Đoàn Lâm Đồng tham dự, nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra về chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030, báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý và thảo luận trực tuyến Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, PPP, nghe tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê Điều, thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật. Đây là ngày làm việc cuối cùng kết thúc Đợt I, Kỳ họp thứ 9, sau đó Quốc hội họp sẽ họp tập trung tại thủ đô Hà Nội từ ngày 8/6-18/6/2020. 
Trình bày tờ trình về chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết: Với mục tiêu thúc đẩy kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển nhanh, bền vững; tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, chương trình được thiết kế thành 10 dự án. Ở giai đoạn lập dự án khả thi, Chính phủ sẽ phân công các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện từng dự án cụ thể. Trên cơ sở phát huy và đề cao trách nhiệm của cơ quan công tác dân tộc các cấp.
Cụ thể, phấn đấu cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, tạo sinh kế giải quyết những vấn đề bức thiết của nhóm dân tộc rất ít người và dân tộc còn nhiều khó khăn đối với trên 16.100 hộ, sinh sống ở 32 tỉnh trong cả nước; hỗ trợ tạo mô hình sinh kế, ổn định đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở 382 xã biên giới đất liền. Đồng thời giúp 100% xã vùng đồng bào dân tộc có đường ô tô đến trung tâm xã; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở 1.400 xã đặc biệt khó khăn và 8.000 thôn đặc biệt khó khăn ở các xã khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, nước sạch, trường học, sắp xếp, ổn định dân cư; định canh, định cư, phổ biến kiến thức, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể. Báo cáo thẩm tra, Hội đồng Dân tộc của Dân tộc cũng thống nhất về sự cần thiết của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng dân tộc, tuy nhiên cần phải làm rõ được cơ sở tính toán để đưa vào Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, nhất là làm rõ việc thực hiện Chương trình nhằm thay đổi về đời sống, thu nhập, kinh tế hay xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Riêng đối với Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) gồm 11 chương với 108 điều, quy định về lĩnh vực, quy mô đầu tư, hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư; hoạt động quản lý Nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Đa số các đại biểu thống nhất chung với các nội dung dự án Luật, tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến cho rằng cần phải làm rõ quy mô đầu tư dự án PPP; hoạt động kiểm toán Nhà nước trong đầu tư theo phương thức PPP; lĩnh vực đầu tư dự án PPP; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP.
Góp ý về Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, ông Nguyễn Tạo, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cho rằng: Tại khoản 1, điều 4, đối với lĩnh vực đầu tư, quy mô và phân loại dự án PPP nên chọn phương án 1: Lưới điện, nhà máy điện, trừ Nhà máy thủy điện là phù hợp. Vì hiện nay trên thế giới có nhiều loại nhà máy điện thân thiện với môi trường và đòi hỏi kỹ thuật cao, nguồn vốn đầu tư ban đầu rất lớn mà hiện nước ta còn khó khăn chưa đủ điều kiện đáp ứng được nên việc đầu tư hợp tác để làm các nhà máy điện như trên là phù hợp. Tại điều 76, đối với lập kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng trong dự án đề nghị chọn phương án 2 áp dụng cơ chế chia sẻ phần lỗ, xử lý cơ chế phần lỗ bởi vì qua kết quả kinh doanh và công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra thì mới biết phần tiền bù lỗ có phù hợp với việc kinh doanh hoạt động của dự án PPP hay không. Ngoài ra, 1 số nội dung liên quan đến công tác giám sát, trách nhiệm, quyền lợi của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia Hội đồng thẩm định cũng được đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý.  
Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục phiên họp nghe tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, nghe báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, báo cáo thẩm tra của Ủy ban tài chính, Ngân sách về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và nghe báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê Điều. Một trong những nội dung được các Đại biểu Quốc hội quan tâm góp ý liên quan đến việc bổ sung một số loại hình thiên tai, nguồn nhân lực, ngân sách cho phòng chống thiên tai, quỹ phòng chống thiên tai, quá trình điều tra, kế hoạch phòng chống thiên tai, vận động quyên góp hỗ trợ. Một số đại biểu đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quy định cấp phép nạo vét luồng lạch đối với Đê từ cấp III trở lên, quy định sử dụng bãi bồi, cù lao, quy định cầu dẫn trên bãi sông khi xây cầu qua tuyến sông có đê, qua đó nhằm bổ sung, hoàn thiện vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê Điều trước khi trình Quốc hội thông qua. 
Hoàng Ái

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)