Tin tức

Liên minh HTX Lâm Đồng đẩy mạnh phong trào thi đua

Chủ nhật, 05/07/2020 - 10:44

(Lamdongtv.vn) - Liên minh hợp tác xã (HTX) Lâm Đồng tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 .

Đến nay  Lâm Đồng có 369 HTX đang hoạt động trong đó 276 HTX nông nghiệp, 25 Quỹ tín dụng nhân dân, 35 HTX công thương, 28 HTX giai thông vận tải, 01 HTX xây dựng và 04 HTX dịch vụ khác. Trong thời gian qua, Liên minh HTX Lâm Đồng chú trọng phong trào thi đua yêu nước. Với các phong trào “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã” và “Hợp tác xã tiên phong trong xóa đói giảm nghèo – xây dựng nông thôn mới” với mục tiêu và tổ chức thực hiện cụ thể. Phong trào thi đua “Lâm Đồng cùng cả nước, chung tay xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Cùng cả nước, Doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển”. Phong trào thi đua ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị ở lại phía sau”. “Cam kết học tập và theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.v.v.
Năm 2019, đã triển khai và tham gia thực hiện cuộc vận động kinh phí xây dựng công trình “HTX với Bác Hồ” với tổng kinh phí hơn 161 triệu đồng. Giai đoạn 2015-2019, có 03 tập thể và 01 điển hình tiến cấp trung ương, 182 tập thể điển hình tiên tiến câp tỉnh, tăng 87%  so với năm 2015. Đồng thời khu vực kinh tế tập thể đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu đáng tự hào: 05 tập thể  ược tặng cờ thi đua của liên minh HTX Việt Nam ; Cờ thi đua UBND tỉnh: 12 tập thể; Chiến sỹ thi đua cơ sở: 06 cá nhân, Bằng khen LMHTXVN: 39 tập thể, 15 cá nhân; Bằng khen UBND tỉnh: 107 tập thể, 15 cá nhân; Giải thưởng “ Ngôi sao Hợp tác Việt Nam”: 02 tập thể v.v..

Trong giai đoạn 2020-2025, Liên minh HTX Lâm Đồng tiếp tục tổ chức tốt việc tuyên truyền về học tập, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, đổi mới nội dung và phương thức tổ chức và hoạt động thi đua khen thưởng, theo dõi, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua  để mỗi hình thức khen thưởng đều thực sự khích lệ, động viên mỗi tập thể, mỗi cá  nhân.
Dịp này, Liên minh HTX Việt Nam đã  trao tặng bằng khen cho 11 tập thể và 6 cá nhân vì có thành tích xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng bằng khen cho 1 cá nhân, đồng thời có 17 HTX được công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2029.Mai An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)