Tin tức

Thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng về phát triển vùng đồng bào DTTS

Thứ bảy, 03/10/2020 - 09:05

(Lamdongtv.vn) - Những thành tựu về mặt đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2016-2020, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chương trình, dự án đầu tư hiệu quả, làm thay đổi đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 5 năm qua, tổng các nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 3.700 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp 1.900 tỷ đồng, chiếm 51,4%; vốn huy động của các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các nguồn vốn khác chiếm 48,6%. Trong đó: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 586 tỷ đồng, xây dựng Nông thôn mới: 1.145 tỷ đồng; Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết theo quyết định 193 của Thủ tướng Chính phủ 120 tỷ đồng; Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016): 15,46 tỷ đồng; Chương trình kiên cố hóa trường lớp học 77,3 tỷ đồng.
Thu hút 115 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổng vốn đăng ký 5.800 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, nước, cơ sở y tế, trường học được đầu tư khá đồng bộ, các chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, bảo hiểm y tế, tín dụng, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ tiền điện,… được thực hiện kịp thời, đầy đủ; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, 100% số xã khu vực 3, xã đặc biệt khó khăn có đường ô tô đến trung tâm; hơn 95% số thôn có đường giao thông đi lại được cả 2 mùa; 50% đường nội đồng, đường vào khu sản xuất được cứng hóa; 100% số thôn dùng được điện lưới quốc gia; 100% thôn có y tế thôn bản; 100% số xã có đài phát thanh, 100% số xã phủ sóng truyền hình; 100% trẻ mẫu giáo con hộ nghèo, cận nghèo được miễn học phí, 100% đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế,...
Sản xuất nông, lâm nghiệp có bước tiến mới, một số nơi đã sản xuất hàng hóa bằng phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây công nghiệp dài ngày, chăn nuôi; nhiều mô hình trồng trọt, sản xuất nông nghiệp được áp dụng, các mô hình kinh tế hợp tác, hộ gia đình, trang trại vùng đồng bào dân tộc từng bước được định hình, phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo. Công tác quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, phần lớn cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. 
Hoàng Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)