Tin tức

Năm 2025 hoàn thành mục tiêu cấp điện

Thứ sáu, 13/11/2020 - 08:55

Hiện nay, còn khoảng 0,4% dân số chưa được hưởng điện lưới quốc gia. Theo đúng kế hoạch, đến năm 2025 sẽ hoàn thành mục tiêu cấp điện cho tất cả vùng miền trên cả nước

Theo Bộ Công Thương, chương trình 1740  xác định giai đoạn 2016 - 2020 sẽ đảm bảo mục tiêu 100% người dân được hưởng điện lưới quốc gia, có 17 xã phải đạt được mục tiêu có điện lưới quốc gia, với tổng số hơn 1.000 hộ dân ở trên tất cả hơn 9.800 thôn, bản phải được cung cấp điện lưới. Tuy nhiên, còn một số thôn, bản không đạt vì năm 2018 do điều kiện khó khăn, trần nợ công của cả nước ở mức cao nên để đảm bảo an toàn trần nợ công quốc gia và tình hình tài chính quốc gia, chương trình tạm thời chưa được thực hiện. Đến nay, Bộ Công Thương đã chủ động làm việc với các nhà tài trợ, báo cáo Chính phủ và Chính phủ đã đồng ý sẽ báo cáo với Quốc hội đưa vào chương trình thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 với 3 hợp phần chính: Vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng phát triển Châu Á, Vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu. . /.
Tin từ phòng Thời sự
Đài PTTH Lâm Đồng

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)