Tin tức

Cao đẳng sư phạm Đà Lạt thành lập đoàn khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục

Thứ sáu, 13/11/2020 - 09:51

(Lamdongtv.vn) - Đoàn khảo sát đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, với nhiệm vụ sẽ khảo sát, đánh giá toàn diện từ đội ngũ cán bộ giảng viên đến chất lượng đào tạo, công tác tuyển sinh, nghiên cứu khoa học torng nhà trường

.Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt đã thành lập đoàn khảo sát tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (gọi tắt là đánh giá ngoài) nhằm hướng đến mục tiêu khẳng định thương hiệu của trường trong suốt 45 năm đi vào hoạt động với vai trò đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực cho địa phương. Đoàn khảo sát đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục ngoài được thành lập gồm 6 thành viên với nhiệm vụ sẽ khảo sát, đánh giá toàn diện từ đội ngũ cán bộ giảng viên đến chất lượng đào tạo, công tác tuyển sinh, nghiên cứu khoa học torng nhà trường…Việc tự đánh giá là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giao dục do bộ Giáo dục Đào tạo ban hành từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, đáp ứng các nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.
Thông qua việc đánh giá chất lượng sẽ giúp nhà trường rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng hiện tại của trường để từ đó lập và triển khai các kế hoạch hành động cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, điều chỉnh mục tiêu của trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt cho giai đoạn tiếp theo theo hướng cao hơn ./.
Bích Thảo

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)