Tin tức

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc về Chính phủ điện tử tại Lâm Đồng

Thứ ba, 17/11/2020 - 08:34

(Lamdongtv.vn) - Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có buổi làm việc với UBND 5 tỉnh Tây Nguyên về xây dựng CPĐT và CCHC

Tham dự về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Nguyễn Văn Yên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các ngành liên quan và chính quyền thành phố Đà Lạt.
 
Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ đã thông tin tình hình triển khai nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử và Cải cách thủ tục hành chính của các địa phương. Đến  nay, 5 tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia; triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc ở các cấp chính quyền theo môi trường điện tử; thực hiện kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó 2 tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum đã triển khai tốt việc tích hợp, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia lần lượt là 173 và 204 dịch vụ công. Về triển khai chuẩn hóa chế độ báo cáo; xây dựng Hệ thống tin báo của tỉnh và kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ các tỉnh thực hiện rà soát, chuẩn hóa chế độ báo cáo và ban hành quyết định, xác định các chế độ báo cáo phạm vi của địa phương và Trung ương. Đặc biệt, hiện cả 5 tỉnh đã cung cấp đầy đủ số liệu đố với 8 chỉ tiêu của năm 2019 và 10 tháng đầu năm 2020 theo công văn của Văn phòng Chính phủ về kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. 
Về triển khai cải cách thủ tục hành chính và cơ chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, theo Par Index 2019, chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính khu vực Tây Nguyên hiện đứng thứ 5/6 khu vực; việc thành lập, kiện toàn và ban hành quy chế về tổ chức hoạt động Bộ phận Một cửa và bố trí trụ sở được thực hiện theo quy định, cho thấy những kết quả tích cực trong nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. 
 
  Đối với tỉnh Lâm Đồng, trong 10 tháng đầu năm nay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính, đến nay trong 77 nhiệm vụ được giao tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện hoàn thành 33 nhiệm vụ ( có 30 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, 3 nhiệm hoàn thành quá hạn và 44 nhiệm vụ đang thực hiện còn trong hạn). Lâm Đồng đã thực hiện triển khai kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tích hợp đăng nhập một lần, đồng bộ trạng thái hồ sơ. Về cải cách thủ tục hành chính, tỉnh đã thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, so với các tỉnh Tây Nguyên, Lâm Đồng đã tổ chức theo hình thức Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh có tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cao đạt 99,49%.
      Bên cạnh nêu rõ những giải pháp, kinh nghiệp thực hiện, UBND các tỉnh cũng nêu lên một số khó khăn, kiến nghị về công tác điều hành hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng chính quyền điện tử tại mỗi cơ quan đơn vị; Các cơ sở dữ liệu quốc gia còn chậm và chưa triển khai triệt để từ Trung ương tới địa phương để tạo nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu; việc đơn giải hóa các thủ tục, giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn gặp khó khăn nhất định, ngoài ra còn những hạn chế về kinh phí đầu tư, phát triển hạ tầng kỷ thuật, con người…. Đối với công tác triển khai cải cách thủ tục hành chính vẫn gặp một số vướng mắc về danh mục thực hiện, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cử, một cửa liên thông; quy trình về tiếp nhận và trả kết quả, việc thực hiện theo mô hình thí điểm chuyển giao cho Bưu điện thay mặt cơ quan nhà nước tiếp nhận chưa có cơ sở pháp lý, chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm của các tổ chức bưu chính khi được giao tiếp nhận hồ sơ… Do đó, các địa phương đã kiến nghị Chính phủ có giải pháp để thực hiện thời gian hiệu quả.
Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị từ các địa phương, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Chính phủ Mai Tiến Dũng, đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong triển khai, thực hiện Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính, đồng thời lưu ý các địa phương đã làm tốt việc kết nối các cơ quan nhà nước với nhau song quan trọng là phải chuyển đổi sang chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, đây là nhiệm vụ phải đặc biệt quan tâm. Vì vậy, ông Mai Tiến Dũng đề nghị các địa phương phải quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện dịch vụ công của các bộ, cơ quan, địa phương được đồng bộ, kết nối trên Cổng dịch vụ công quốc gia; phải cung cấp dịch vụ trực tuyến đảm bảo từng cấp độ, đồng thời cắt bỏ tất cả những gì là rào cản, gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. 
Nhắc lại yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là cần tiếp tục cải cách thực chất hơn, Tổ trưởng tổ công tác cho biết các ý kiến của các địa phương tại buổi làm việc sẽ được tiếp thu, báo cáo đầy đủ tại các phiên họp Chính phủ sắp tới.

Trước đó trong buổi sáng cùng ngày, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến khảo sát tại Trung tâm điều hành thông minh thành phố Đà Lạt, và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng. Ông Mai Tiến Dũng, đánh giá cao hoạt động của các bộ phận này, đồng thời khẳng định Lâm Đồng là địa phương tiên phong của các tỉnh Tây Nguyên về thực hiện cải cách thủ tục hành chính và Chính phủ điện tử; điều này được khẳng định qua kết quả, nhiệm vụ được Thủ tướng giao ngay từ đầu năm; và lưu ý địa phương tiếp tục có sự đổi mới, đa dạng hơn nữa cả về hạ tầng công nghệ thông tin và con người…
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)