Tin tức

Hội nghị trực tuyến về Luật giám định tư pháp

Thứ bảy, 19/12/2020 - 18:20

(Lamdongtv.vn) - Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố triển khai luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp. Tại điểm cầu Lâm Đồng có đại diện lãnh đạo Sở tư pháp, các ban, ngành liên quan

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tư pháp đã trình bày những nội dung mới sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật năm 2012 về công tác giám định tư pháp; điều kiện thành lập Văn phòng giám định tư pháp; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và người giám định tư pháp; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý tư pháp đối với công tác giám định tư pháp. Hội nghị cũng đã nghe 9 nhóm nhiệm vụ về triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung của Luật giám định tư pháp, nghe các tham luận về phương hướng, giải pháp bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công An; về dự toán, cấp phát kinh phí bảo đảm hoạt động, quản lý giám định tư pháp của Bộ Tài chính; bảo đảm hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng; nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về giám định tư pháp …..
Hoàng Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)