Tin tức

Bảo Lâm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%

Chủ nhật, 03/01/2021 - 10:09

(Lamdongtv.vn) - Nhờ tập trung các giải pháp hỗ trợ về hỗ trợ đất sản xuất, khuyến khích người dân phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác đạo tạo nghề, giới thiệu và tạo công ăn việc làm cho lao động, nhất là lao động nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên trong năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo huyện Bảo Lâm giảm đáng kể

Đến nay, toàn huyện Bảo Lâm còn 641 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2%, giảm 126 hộ, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 409 hộ, tỷ lệ 4,21%, giảm 64 hộ. Có được kết quả nêu trên chính là nhờ chính quyền các xã, thị trấn triển khai đầy đủ các chế độ chính sách cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập trung xây dựng nhà ở và thực hiện kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo trực tiếp đến từng hộ nghèo; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình giảm nghèo để thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Riêng về nguồn vốn, trong năm 2020 huyện Bảo Lâm đã dành trên 7 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu hỗ trợ giảm nghèo, đồng thời thực hiện tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội ở địa phương… góp phần giúp người dân thoát nghèo bền vững./.
Quang Hoạt

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)