Tin tức

Hội nông dân triển khai công tác năm 2021

Thứ năm, 21/01/2021 - 09:00

(Lamdongtv.vn) - Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ông Phạm S - PCT UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện một số sở ngành liên quan đã tham dự

Báo cáo hội nghị cho thấy: nhìn chung tình hình kinh tế - chính trị - xã hội địa bàn nông thôn trong tỉnh ổn định. Tuy nhiên, do tác động dịch bệnh Covid-19; dịch bệnh trong nông nghiệp và giá cả các hàng nông sản bấp bênh ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập của nông dân. Trong năm 2020 các cấp Hội   nông dân đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với 3.166 buổi cho hơn 178 ngàn nông dân tham dự.
Trong năm có hơn  55.600 hộ nông dân đạt danh hiệu san xuất kinh doanh giỏi (SXKDG). Các cấp Hội nông dân đã vận động hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ những hộ nghèo về kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật, hỗ trợ vốn, vật tư nông nghiệp, giống cây con để phát triển sản xuất kinh doanh với tổng số tiền hơn 10,4 tỷ đồng; 16.411 ngày công lao động; hỗ trợ cây giống, con giống trị giá hơn 3,7 tỷ đồng. Hội Nông hướng dẫn thành lập 19 hợp tác xã và 29 tổ hợp tácóp phần nâng tổng số HTX nông nghiệp toàn tỉnh đến nay là 319 HTX;  tổ chức xây dựng được 165 mô hình kinh tế có hiệu quả. Nông dân Lâm Đồng hiến gần 12,5 ha đất, đóng góp 63,9 tỷ đồng; 19.185 ngày công lao động để sửa chữa và làm mới 203 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 201 km kênh mương, làm mới 27 cầu, cống.
Để giúp hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư vào sản xuất, Hội trong tỉnh tiếp tục ký nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH cho hội viên, nông dân vay vốn. Hiện nay, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua Hội Nông dân tỉnh đạt trên 1.100 tỷ đồng.  Bên cạnh đó,  phối hợp với các ngành chức năng tổ chức  hơn 1.100 buổi tư vấn, tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý  cho  gần 47 ngàn nông dân.  Nông dân Lâm Đồng cũng tích cực  tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Tuy nhiên, công tác Hội và phong trào nông dân Lâm Đồng năm 2020  vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền vận động hội viên, nông dân ở một số cơ sở chưa thường xuyên, hiệu quả đạt chưa cao; triển khai Nghị quyết chuyên đề của Hội còn thiếu đồng bộ, chưa sâu, chưa sát; việc gia ý kiến đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Hội còn ít. Trong năm 2011, hội nông dân Lâm Đồng đặt ra một số nhiệm vụ  chủ yếu như: 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; Kết nạp 5.200 hội viên mới; Phấn đấu 85% cơ sở Hội hoạt động vững mạnh và khá trở lên; Tăng trưởng quỹ  hỗ trợ nông dân 4,5 tỷ đồng. vv...
Để đạt được mục tiêu trên, những giải pháp cụ thể đã được đưa ra như: tiếp tục phối hợp tạo cơ chế, điều kiện cụ thể để phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng, củng cố tổ chức Hội và đẩy mạnh vận động nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Mai An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)