Tin tức

Đăk Lắk phấn đấu có khoảng 250 sản phẩm được xếp hạng theo OCOP

Thứ sáu, 26/02/2021 - 07:02

Trong giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Đắk Lắk phấn đấu có khoảng 250 sản phẩm được xếp hạng theo chương trình OCOP cấp tỉnh, hàng năm có khoảng 01-02 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp Quốc gia. Hàng năm phát triển mới 30 - 40 tổ chức kinh tế tham gia OCOP

Sau gần 02 năm triển khai thực hiện, Chương trình OCOP đã thực sự là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn, sức lan tỏa của chương trình mạnh mẽ và được cộng đồng tích cực đón nhận. Đến nay toàn tỉnh đã có 35 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm đạt  4 sao và 31 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh.
Phát triển các sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Hỗ trợ công tác quảng bá, trong đó có việc kết nối đưa sản phẩm tham gia các hội chợ thương mại. Tập trung khai thác thế mạnh của nông nghiệp, xây dựng và quản lý nhãn hiệu OCOP thành thương hiệu mạnh của tỉnh Đắk Lắk trên phạm vi cả nước và dần từng bước trên thị trường quốc tế. 
Tin từ phòng Thời sự
Đài PTTH Lâm Đồng

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)