Tin tức

Nguồn lực phát triển nông nghiệp chưa tương xứng nhu cầu

Thứ tư, 13/11/2019 - 10:58

(Lamdongtv.vn) - Ngành chức năng Lâm Đồng cho biết: Việc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách cho phát triển nông nghiệp nông thôn chưa tương xứng với nhiệm vụ và nhu cầu phát triển ngành

Đầu tư của xã hội cho nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng còn thấp với khoảng 11,3 % tổng đầu tư toàn xã hội. Trong khi nông nghiệp vẫn đóng góp trên 47% GRDP của tỉnh. Vốn đầu tư tập trung chủ yếu ở Đà Lạt và các vùng phụ cận, còn các vùng khó khăn hơn còn hạn chế. Nguyên nhân của tình trạng trên là do đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn có chi phí cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, cơ sở hạ tầng nông thôn còn hạn chế. Số doanh nghiệp có tiềm lực của tỉnh chưa nhiều. Trong lúc đó sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, chính sách phát triển nông nghệp còn nhiều vướng mắc v.v. Vì vậy để tiếp tục thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Lâm Đồng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả các chính sách thu hút đầu tư, lấy doanh nghiệp làm nòng cốt, nông dân là chủ thể, đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất; chú trọng phát triển doanh nghiệp tại chỗ, tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ, các nguồn vốn chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA. 
Mai An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa