Tin tức

Đạ Tẻh hỗ trợ gần 1 tỷ đồng chuyển đổi diện tích điều già cỗi

Thứ ba, 28/06/2022 - 08:22

(Lamdongtv.vn) - Điều là một loại cây trồng chiếm diện tích lớn của huyện Đạ Tẻh nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao so với nhiều loại cây trồng khác.


Vì vậy địa phương đã có chính sách hỗ trợ chuyển đổi diện tích điều già cỗi sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn.Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Đạ Tẻh  đã trích gần 1 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ nông dân chuyển đổi hơn 100 ha điều già cỗi, năng suất, hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây trồng khác nên đã giảm diện tích điều của huyện xuống còn khoảng 6.200 ha. Các loại cây trồng được thay thế diện tích điều thu nhập thấp bao gồm dâu tằm, cây ăn trái, tre tầm vông v.v… Để nông dân chuyển đổi thành công, ngành chức năng Đạ Tẻh đã tập trung hỗ trợ nguồn giống chất lượng đồng thời mở các chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng, chăm sóc các loại cây trồng mới. Mặt khác Đạ Tẻh cũng đã hình thành các mối liên kết trong sản xuất nhằm tìm  kiếm đầu ra sản phẩm thông qua các HTX, tổ hợp tác. Nhìn chung các diện tích cây trồng mới sau chuyển đổi từ diện tích điều già cỗi đều phát triển tốt, cho hiệu quả kinh tế khả quan. Riêng một số diện tích điều còn lại chưa chuyển đổi, huyện cũng đã hỗ trợ, hướng dẫn nông dân ghép cải tạo bằng giống điều mới, đầu tư thâm canh nhằm nâng cao thu nhập trên từng diện tích.
Mai An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa