Tin tức

Lâm Đồng phê duyệt các chương trình trọng tâm phát triển nông nghiệp

Thứ hai, 27/06/2022 - 08:28

(Lamdongtv.vn) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt 17 chương trình trọng tâm và 3 công trình trọng điểm phát triển nông nghiệp trong 10 năm tới 
Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành triển khai 14 chương trình trọng tâm và 1 công trình trọng điểm. Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp chủ trì triển khai 3 chương trình trọng tâm và 2 công trình trọng điểm. Cụ thể, các chương trình trọng tâm đáng kể như: Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp hướng đến toàn diện, bền vững và hiện đại; kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, phát triển thị trường xuất khẩu nông sản và chuỗi giá trị toàn cầu tỉnh Lâm Đồng... Và 3 công trình trọng điểm phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao, cải thiện cơ sở hạ tầng, đầu tư hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi../.
Lô Thanh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa