Tin tức

Chuyển đổi số trong ngành y còn chậm

Thứ tư, 23/11/2022 - 09:52

Mức độ ứng dụng CNTT tăng chậm trong vòng 5 năm qua, các bệnh viện trực thuộc bộ chỉ tăng 0,5% còn lại đa số các tuyến tăng chậm.Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chưa tương xứng với khối lượng dữ liệu y tế cần quản lý, hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu còn rời rạc, chưa liên thông với nhau


 
Theo Bộ Y tế hiện nay đã có 62,1% cơ sở khãm chữa bệnh thực hiện triển khai hệ thống lấy số xếp hàng, 46,5% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện triển hai hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, 42,9% cơ sở có phần mềm quản lý được ghi chép của hồ sơ bệnh án kết hợp bệnh án giấy. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn gặp nhiều hạn chế như:  Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chưa tương xứng với khối lượng dữ liệu y tế cần quản lý, hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu còn rời rạc, chưa liên thông với nhau, an toàn thông tin còn chậm triển khai, nguồn lực dành cho công nghệ thông tin còn hạn chế, sự phối hợp giữa các đơn vị chưa đồng bộ,…Tuy nhiên việc ứng dụng số trong khám chữa bệnh đã thể hiện rõ tính ưu việt, nhiều cơ sở đã ứng dụng hiệu quả trong khám chữa bệnh từ xa, bán thuốc thông minh…
 


 
Bộ Y tế khẳng định, việc chuyển đổi số phải được thực hiện từ người đứng đầu. Nơi nào lãnh đạo quan tâm, nơi đó công nghệ thông tin sẽ phát triển hơn, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, giảm thời gian chờ đợi, giảm sai sót, nhầm lẫn, tăng cường tính công khai, minh bạch… và chắc chắn người bệnh sẽ hài lòng hơn./.
 

 
Tin từ phòng Thời sự
Đài PTTH Lâm Đồng

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa