Tin tức

Trên 6.600 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM tại huyện Đơn Dương

Thứ bảy, 04/03/2023 - 09:34

(Lamdongtv.vn) - Mới đây, Huyện Đơn Dương đã lên dự toán nguồn vốn triển khai khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn năm 2023 với tổng mức kinh phí trên 6.680 tỷ đồng


Với nguồn vốn được cấp từ ngân sách Trung ương là 15,5 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư công gần 9,3 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 6,2 tỷ đồng;  Nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương 20 tỷ đồng; vốn tín dụng thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân 6.637 tỷ đồng; vốn lồng ghép 255 tỷ đồng; vốn cộng đồng dân cư 12 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, huyện Đơn Dương đặt mục tiêu trong năm 2023, trên 3 xã Lạc Lâm, Quảng Lập và Ka Đô tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. 
Tiếp theo 3 xã Lạc Xuân, Đạ Ròn và Tu Tra phấn đấu đạt các tiêu chí công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp.
Và 2 xã Ka Đơn và Pró xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.
Bích Thảo

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa