Tin tức

Nông dân Lâm Đồng: Đoàn kết, sáng tạo, phát triển

Thứ hai, 25/09/2023 - 05:16

Lamdongtv.vn - Hiện nay, tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng phát triển toàn diện, hình thành các vùng nông sản hàng hóa tập trung với sản lượng lớn; trình độ sản xuất, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên.


 Với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hợp tác, phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 xác định chủ đề toàn khóa là “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững”.
 
 
Sản xuất Xác định phát triển số lượng và nâng cao chất lượng hội viên là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng tổ chức Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng vững mạnh, những năm qua đã có hơn 28 ngàn hội viên được kết nạp mới, nâng tổng số hiện nay đạt hơn 158 ngàn người, bằng 85% so với tổng số hội nông nghiệp toàn tỉnh. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt chi hội, tổ hộ thường xuyên đạt trên 80%; trở thành lực lượng đông đảo, đóng vai trò nòng cốt thực hiện các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương.

 
 

Tôi hiện là Giám đốc Hợp tác xã Thủy canh Việt và cũng rất tự hào là hội viên Hội Nông dân Việt Nam; được bầu tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân Phường 9 và Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Lạt. Trong những năm qua, tổ chức Hội đã đồng hành, giúp đỡ rất nhiều để hội viên nông dân phát triển, như việc tuyên tuyền, vận động, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật gắn với nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; tạo nhiều thuận lợi để hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể, nhất là thành lập và phát triển hợp tác xã nông nghiệp.
 
Hàng năm các cấp Hội chỉ đạo, vận động hội viên nông dân đăng ký và tổ chức bình xét, kịp thời biểu dương những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu. Năm 2018 toàn tỉnh có gần 66.400 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; đến cuối năm 2022 tăng lên 66.500 hộ, đạt 33% so với tổng số hộ nông nghiệp. Đây cũng là lực lượng nòng cốt thúc đẩy sự phát triển của kinh tế nông nghiệp; góp phần nâng giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích toàn tỉnh đạt 234 triệu đồng/hecta/năm, trong đó sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt trên 463 triệu đồng/hecta. Chênh lệch về mức độ đầu tư, trình độ canh tác, điều kiện sản xuất giữa các vùng, các địa phương được rút ngắn, diện tích canh tác kém hiệu quả giảm rõ rệt từ 33% năm 2016 xuống còn 15% năm 2022. Bên cạnh đó, hội viên nông dân trong tỉnh đã đoàn kết, tương trợ giúp đỡ những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về vốn, vật tư và kinh nghiệm sản xuất.
 
Kết quả thực hiện Nghị quyết 04 của Trung ương Hội và Chương trình hành động số 25 của Tỉnh hội.Tác động đến công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh nhà đã thống nhất, đồng bộ trong triển khai công tác Hội và phong trào nông dân; cùng để lại nhiều dấu ấn tích cực, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023. Từ đó, đã tạo sự cổ vũ, động viên để cán bộ và hội viên nông dân cùng nhau hướng đến một nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với niềm tin quyết thắng.
 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân mở rộng sản xuất, kinh doanh đúng thời vụ, các cấp Hội đã tăng cường phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp bảo lãnh cung ứng giống, vật tư đầu vào có chất lượng tốt theo hình thức trả chậm không tính lãi gắn với chuyển giao kỹ thuật, bảo quản chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đẩy mạnh giúp nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, đạt được những kết quả trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, Hội đang nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội cho hơn 30 ngàn hội viên vay vốn với tổng số dư nợ hơn 1.600 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hơn 7.000 hội viên vay vốn với tổng số dư nợ hiện đạt hơn 1.200 tỷ đồng.
 
 

Từ những chương trình hành động cụ thể, thiết thực trong việc chăm lo đến đời sống gia đình và hoạt động sản xuất, kinh doanh của hội viên nông dân, các cấp Hội trong tỉnh đã thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nổi bật nhất là phong trào nông dân tham gia xây dựng NTM. Nông dân đã hiến hơn 40 hecta đất, đóng góp trên 240 tỷ đồng, trên 79 nghìn ngày công lao động để sửa chữa, làm mới 886 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 844 km kênh mương, 166 cầu, cống và nhiều công trình nông thôn khá. Với phương châm “đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hợp tác, phát triển”, những thành tựu nêu trên là những điều kiện thuận lợi để Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển toàn diện, bền vững./.

Mai An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa