Tin tức

Lâm Đồng : Khen thưởng thôn, tổ dân phố thực hiện tốt hương ước, quy ước.

Thứ tư, 20/12/2023 - 06:14

Lamdongtv.vn - Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các thôn, tổ dân phố có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn 2018 -2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương, ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh– Phó Trưởng Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tỉnh cho biết: Cùng với pháp luật hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc ứng cử do cộng đồng dân cư cùng thảo thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội của nhân nhằm gìn giữa và phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng.
 

Mỗi thời kỳ, hương ước, quy ước luôn đống vai trò quan trọng trong điều chỉnh các mối quan hệ ở cộng đồng dân cư. Qua 5 năm triển khai thực hiện quyết định số 22 của TT Chính phủ, công tác xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt được những kết quả nhất định. Đến nay có gần 100 % hương ước, quy ước tại địa phương đã được phê duyệt, nội dung và hình thức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trong đó vai trò của hương ước, quy ước đã thể hiện rõ, góp phần hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mang tính tự quản giữ gìn và phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp và truyền thông văn hóa trong địa bàn dân cư; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội đặc biệt là tác động rõ nét nhất trong thực hiện văn minh văn hóa trong việc cưới việc tang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.
 

Trong quá trình triển khai xây dựng và thực hiện hương ước quy ước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo các thôn, tổ dân phố. Để biểu dương, ghi nhận nhân rộng những tập thể điển hình tiên tiến, xuất sắc trong quá trình quản lý xây dựng và thực hiện quy ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,

Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tiến hành biểu dương, khen thưởng 19 thôn, tổ dân phố có thành tích của 12 huyện thành phố trong tỉnh. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của các thôn, tổ dân phố trong việc bảo vệ phát huy những giá trị tốt đẹp của xây dựng hương ước, quy ước trên địa bàn. Sự ghi nhận này là động lực để các thôn, buôn, tổ dân phố trong tỉnh ra xây sức xây dựng quê hương tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa.  Đây là động lực để Thôn tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa tại địa phương Việc triển khai hương ước, quy ước đã làm thay đổi nhận thức của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nhất là việc cưới, việc tang, thả rông gia súc trên địa bàn thôn. Đặc biệt là gìn gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
Từ hiệu quả trong việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước của 19 thôn, tổ dân phố được tuyên dương tại hội nghị lần này được Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Lâm Đồng áp dụng nhân rộng tại các địa phương trong tỉnh, tiếp tục làm làm cho phonng trào xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả chất lượng của các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn tiếp theo./.
Lô Thanh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa