Tin tức

Đà Lạt tổng kết công tác tổ chức, xây dựng Đảng

Thứ sáu, 26/01/2024 - 06:05

​Lamdongtv.vn - Thành ủy Đà Lạt tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy đã đến dự.

 
 
 
Đảng bộ thành phố Đà Lạt hiện có 67 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 8.000 đảng viên, trong đó có 27 Đảng bộ và 40 chi bộ cơ sở. Năm 2023, công tác tổ chức, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên các lĩnh vực.

Phương pháp chỉ đạo, điều hành tiếp tục đổi mới và nâng cao; kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện; công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy Đảng quan tâm và có chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
 
Năm 2023, Đảng bộ thành phố Đà Lạt cũng đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội hội nông dân, Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ thành phố và cơ sở; triển khai tốt công tác rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025, 2025 - 2030; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; công tác phát triển đảng viên có nhiều nỗ lực, trong năm Đảng bộ thành phố Đà Lạt đã kết nạp 191 đảng viên, đạt 83,% kế hoạch; việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đảm bảo quy trình; các chính sách, chế độ đối với cán bộ, đảng viên thực hiện đúng quy định.

 
Trong quá trình triển khai, Đảng bộ thành phố đã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: Mô hình “Hiệu chỉnh các phần mềm đang sử dụng, tích hợp phục vụ xây dựng và đưa vào khai thác Bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành của thành phố Đà Lạt tại Trung tâm điều hành thông minh”.

Mô hình “Đổi mới việc xây dựng, nhân rộng các gương tập thể tiêu biêu, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực công tác”, mô hình “Đổi mới và nâng cao chất lượng Hội thi xanh, sạch, đẹp lần thứ 18”...Tại hội nghị, đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố đã trình bày một số tham luận làm rõ thêm những kết quả trong công tác tổ chức, xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát tại từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng tại địa phương.
Đến dự, phát biểu tại hội nghị, Ông Trần Đình Văn, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ thành phố Đà Lạt đã đạt được trong năm 2023. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn nhấn mạnh, năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt xác định chủ đề: “Quyết liệt - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả”. Để thực hiện được mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn Đảng bộ thành phố cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, có nhiều sáng tạo, mạnh dạn hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Ông Trần Đình Văn, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị, Đảng bộ thành phố Đà Lạt cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 về phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục mọi khó khăn, đồng lòng, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa; là đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Đảng bộ Đà Lạt cần gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và quy định của Đảng, đẩy mạnh triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn nữa, quyết tâm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhằm tạo chuyển biến thực chất, đồng bộ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở tất cả các cấp ủy, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, Đảng bộ Tp Đà Lạt cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tăng cường nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị thực hiện tốt các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, chủ động tự kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xử lý vi phạm, thực hiện nghiêm về kiểm soát quyền lực và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng thời gian tới.

 

Dịp này, Thành ủy Đà Lạt đã khen thưởng cho 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, đồng thời khen thưởng cho 2 chi bộ và 129 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, giai đoạn 2019-2023. Ngoài ra, Đảng bộ thành phố còn đề xuất tỉnh khen thưởng cho 1 chi bộ và 42 đảng viên./.
Hoàng Ái

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa