Tin tức

Phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên

Thứ năm, 11/04/2024 - 05:41

(Lamdongtv.vn) - Tỉnh Lâm Đồng sẽ có 10% các trường cao đẳng, trung cấp và 50% trung tâm giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo, lồng ghép đào tạo, phát triên kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp


 Theo Đê án "Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có 10% các trường cao đẳng, trung cấp và 50% trung tâm giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo, lồng ghép đào tạo, phát triên kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Ngoài ra, đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” cũng sẽ hình thành mạng lưới, liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 100% các cơ sở giáo dục  nghề nghiệp được tuyên truyền nâng cao nhận thức về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viêntrong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tạo điều kiện để khoảng 10 lượt cán bộ quản lý, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức. Qua đó, góp phân nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục nghê nghiệp, tạo tiền đề cho việc xây dựng và pháttriển nguồn nhân lực chât lượng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động trong nước và quốc tế. 
Minh Hiên

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa