Tin tức

Đà Lạt : Phát động phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường trong ngành giáo dục.

Thứ hai, 15/04/2024 - 07:18

Lamdongtv.vn - UBND Thành phố Đà Lạt tổ chức Lễ phát động phong trào hành động" giữ gìn vệ sinh môi trường trong ngành giáo dục" . Với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh, giáo viên các trường từ bậc Tiểu học đến THPT trên địa bàn Tp Đà Lạt.
 
Ngành giáo dục thành phố Đà Lạt hiện nay có 77 trường và 03 cơ sở giáo dục khác, hơn 63.000 CBGVNV và học sinh. Với đội ngũ đông đảo, mỗi một kế hoạch của ngành sẽ tác động trực tiếp, gián tiếp đến gần như toàn thành phố. Đây là một thuận lợi trong việc triển khai thực hiện kế hoạch nhưng đồng thời ngành xác định đây cũng là thách thức của toàn ngành phải thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được thành phố giao phó.
Với chủ đề: “Hành động nhỏ, văn minh lớn”, thay mặt Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, tôi chính thức phát động chung tay hành động vệ sinh môi trường của ngành giáo dục trên địa bàn thành phố, đồng thời cam kết thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Thống nhất trong nhận thức và hành động để ứng xử có trách nhiệm với môi trường, bảo vệ môi trường; coi đây là tiêu chuẩn về đạo đức, văn hóa của mỗi tập thể, cá nhân trong cơ quan, tổ chức và đơn vị trường học. Qua đó, làm cho thành phố Đà Lạt sạch hơn, đẹp hơn

2. Xây dựng kế hoạch hành động vệ sinh môi trường của ngành giáo dục theo từng năm học và chỉ đạo các trường triển khai phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn tại mỗi nhà trường. Các trường học rà soát, xây dựng kế hoạch duy tu bảo dưỡng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường học. Cam kết định kỳ tổ chức cho học sinh tham gia làm sạch các tuyến phố, các khu vực, địa bàn cụ thể đã được phân công. Hằng năm, tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường (từ 29/4 đến 06/5), ngày Môi trường Thế giới (05/6), ngày Vệ sinh yêu nước (02/7) và ngày Thế giới rửa tay với xà phòng (15/10).

3. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục vệ sinh môi trường trong trường học, qua đó thay đổi hành vi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn thành phố Đà lạt thân yêu luôn sạch đẹp mỗi ngày. Đa dạng các phương thức truyền thông về vệ sinh trường học cho phù hợp với từng cấp học như: thi vẽ tranh, thi hùng biện, các diễn đàn về nước sạch, ngày hội vệ sinh trường học…

4. Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học về công tác vệ sinh trường học. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học về nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học.

5. Chủ động phối hợp với ngành y tế và các phòng, ban, ngành liên quan trong triển khai công tác bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học. Tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm tra, giám sát và đánh giá, tự đánh giá việc thực hiện bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học.

6. Thực hiện lồng ghép phù hợp kế hoạch hành động của ngành giáo dục thành phố với các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan đến sức khỏe học sinh, vệ sinh trường học để tranh thủ tối đa các nguồn lực trong quá trình triển khai. Tăng cường phối hợp với các tổ chức, kết nối giữa nhà trường và gia đình và xã hội trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục về nước sạch, vệ sinh trường học.

7. Phối hợp với các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông tích cực tuyên truyền và kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương, mô hình, cách làm hiệu quả để tạo sức lan tỏa, thắp sáng nỗ lực chung của toàn xã hội.

Với nhận thức: Rác thải, hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu…đang đe dọa môi trường sống của chúng ta mỗi ngày. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chính chúng ta. Một thế giới trong sạch - vạn tâm hồn trong xanh.
 
Với mục đích: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, học sinh, hộ gia đình, cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc cùng thúc đẩy vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân để hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
 
 Lô Thanh
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa